ANNONSE

Ulnaris nevropati

Ulnaris nevropati (ulnar entrapment eller unarisskade) er en tilstand hvor en av de tre nervene som forsyner armen (ulnaris nerven) har kommet i klem.

Typiske symptomer prikking, smerter og nummenhetsfølelse i lillefingeren, deler av ringfingeren og i den delen av håndflaten som ligger nærmest lillefingeren.

Behandling av ulnaris nevropati er enten avventing, bruk av skinne om natten eller i noen tilfeller operasjon.

Ulnaris nevropati
Illustrasjon: Ulnaris nevropati
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Ulnaris nevropati»

Hva er inneklemming av ulnaris nerven?

Ulnaris nerven er en av tre nerver i armen.

Inneklemming av ulnaris nerven, også kalt ulnar entrapment eller ulnaris neuritt, er en tilstand hvor ulnarisnerven kommer i klem og blir irritert. Nerven kan komme i klem i sitt forløp fra skulderen til hånden, hyppigst skjer dette enten på baksiden av albuen eller ved inngangen til håndleddet (guyon`s kanal).

Typiske symptomer dersom ulnaris neven kommer i klem, er prikking, smerter og nummenhetsfølelse i lillefingeren, deler av ringfingeren og i den delen av håndflaten som ligger nærmest lillefingeren.

Diagnosen stilles på bakgrunn av undersøkelse hos legen. I noen tilfeller er det nødvendig med MR, røntgen og nevrografi (nerveundersøkelse),

Tilstanden går oftest over av seg selv, spesielt dersom man kan finne en utløsende årsak. I noen tilfeller kan det være nyttig med behandling med en skinne som holder armen utstrekt om natten. Dersom plagene vedvarer kan det være aktuelt med operasjon for å avlaste nerven.

Symptomer ved ulnaris nevropati

Symptomene ved inneklemming av ulnaris nerven varierer ofte fra person til person, men de mest vanlige symptomene er prikking, smerter eller ubehag i området av hånden som nerven forsyner, det vil si lillefingeren, deler av ringfingeren og den delen av håndflaten som ligger nærmest lillefingeren.

I tillegg til smerter og ubehag kan man oppleve svakhet i lillefingeren.

Dersom ulnar nerven kommer i klem i albuen vil man gjerne i tillegg oppleve at plagene forverres når man bøyer i albuen, siden dette øker trykket på nerven.

Hvordan stiller man diagnosen ved inneklemming av ulnaris nerven?

Dersom du har plager som kan gi mistanke om inneklemming av ulnaris nerven bør du kontakte lege for videre utredning.

Ofte er symptomene såpas typiske at legen kan stille diagnosen uten å behøve tilleggsundersøkelser. Vanligvis vil legen derimot likevel ofte ta enkelte blodprøver og utføre røntgen undersøkelse av albuen eller håndleddet.

Ved uklarhet om diagnosen kan bildediagnostiske undersøkelser som MR av albuen eller ultralyd av albuen være til nytte.

Også elektrofysiologiske undersøkelser som måler bevegelsen av elektriske signaler i nervene kan være til hjelp ved usikker diagnose.

Behandling

I de aller fleste tilfeller vil tilstanden gå over av seg selv uten spesiell behandling. Det er derimot lurt å unngå unødig press mot albuen siden bøy av albuen og press mot albuen kan øke trykket mot nerven.

Dersom det er andre aktiviteter som utløser plagene bør man gjerne forsøke å unngå disse aktivitetene.

I noen tilfeller kan det være nyttig med en skinne som holder albuen utstrekt om natten, siden bøy i albuen øker trykket på nerven.

Dersom plagene vedvarer tross avlastning og annen behandling kan det være nødvendig med operasjon.

Operasjon ved ulnar entrapment

Dersom symptomene og plagene som følge av inneklemming av ulnaris nerven vedvarer og annen behandling ikke fører frem kan operasjon hvor man avlaster nerven være nødvendig. Kirurgen (ortopeden) vil bedre plassforholdene for nerven lokalt for å unngå at den kommer i klem.

Operasjon vil ha god effekt i over 90 % av tilfellene.

Operasjonen gjøres dagkirurgisk, det vil si at man gjerne kan reise hjem samme dag.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE