Priser Mjøskirurgene

Hans Mustads gate 31, Gjøvik
108 tjenester/produkter.
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.

Fritt behandlingsvalg

Gynekologi

Materiale

Vanlig gynekologisk konsultasjon inkl celleprøver / blodprøve etc: 1300,-

Hudkirurgi

Ortopedi

Synskirurgi

Øre-nese-hals