ANNONSE

Sterilisering kvinne Narvik

Sterilisering av kvinne er en svært sikker og vedvarende prevensjonsmetode for deg som er sikker på at du ikke ønsker å bli gravid.

Sterilisering av kvinner gjøres oftest med kikkhullskirurgi (laparoskopi) hvor kirurgen blokkerer passasjen mellom eggstokkene og livmoren. Dette gjør at eggcellene ikke kan passere fra eggstokkene til livmoren og slik ikke kommer i kontakt med sædcellene.

Sterilisering kvinne
Illustrasjon: Sterilisering kvinne
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Sterilisering kvinne»

(Tjenester / behandlinger)

Hva er sterilisering av kvinne?

Sterilisering er en prevensjonsmetode som hindrer den som behandles å oppnå uønsket svangerskap i fremtiden. Sterilisering av kvinner har til hensikt å hindre kvinnen å bli gravid etter behandlingen. Behandlingen er i utgangspunktet permanent.

Behandlingen utføres som en liten operasjon som blokkerer passasjen i egglederne, dette gjør at kommunikasjonen mellom egg og sæd blokkeres og dermed unngår man befruktning av egg fra eggstokkene.

Hvem kan sterilisere seg?

I Norge sier loven om sterilisering at alle personer over 25 år har muligheten til å søke om sterilisering. For å levere søknad om sterilisering må du fylle ut "Begjæring om sterilisering" til lege, vanligvis din fastlege. Legen vil så sende søknad og begjæring til en klinikk eller et sykehus som utfører steriliseringen. Skjema og informasjon om Begjøring om sterilisering finner du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Personer under 25 år må eventuelt få behandlet sin søknad av en egen nemnd.

Fordeler med sterilisering for kvinner som prevensjonsmetode

  • Steriliseringsoperasjon er en av de aller sikreste prevensjonsmetodene. Dette skyldes at behandlingen forhindrer graviditet på en effektiv metode. Dessuten er det ingen mulighet for "brukerfeil" ved denne prevensjonsmetoden, i motsetning til metoder hvor du må huske å ta tabletter daglig slik som p-piller og minipille.
  • Etter at behandlingen er gjennomført trenger du ikke ta andre forhåndsregler for å unngå uønsket svangerskap i fremtiden. Du slipper altså å ta tabletter som p-piller, legge inn og fjerne spiral elller bytte hormonplaster eller p-stav. Effekten av behandlingen varer resten av livet (med mindre den reverseres ved ny operasjon).
  • Behandlingen gjøres ved et lite inngrep, dette gjør at du slipper å bruke prevensjonsmetoder som benytter hormoner.
(Litteratur)

Ulemper med sterilisering for kvinner som prevensjonsmetode

  • Steriliseringsoperasjonen er et lite inngrep, men som ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner som infeksjon, blødning eller skade på andre organer.
  • Sterilisering gir ingen beskyttelse om kjønnssykdommer, man må fremdeles huske å bruke kondom for best mulig beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer.
  • Kvinnelig sterilisering er relativt vanskelig å reversere, det vil si at dersom du senere skulle få et graviditetsønske er det usikkert om man klarer å reversere behandlingen. I så fall må du gjennomgå en refertilisering.
  • Dersom man skulle bli gravid på tross av behandlingen er det økt risiko for svangerskap utenfor livmoren. Dersom man "hopper over" en menstruasjon eller av andre årsaker har mistanke om at man er blitt gravid etter en steriliseringsoperasjon er det viktig å ta en graviditetstest og eventuelt utredes videre for å forsikre seg om at det ikke har oppstått en graviditet utenfor livmoren.
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan utføres sterilisering hos kvinner?

Hensikten med sterilisering er å unngå uønsket svangerskap. Sterilisering av kvinner oppnår man ved å hindre eggene fra eggstokkene å bevege seg til livmoren hvor de kan bli befruktet. Passasjen mellom livmoren og eggstokkene dannes av egglederne. Sterilisering av kvinner foregår derfor ved å blokkere passasjen gjennom egglederne.

Sterilisering av kvinner gjøres enten som kikkhullsoperasjon eller ved hysteroskopi.

Laparoskopi (kikkhullsoperasjon)

Den mest vanlige metoden for sterilisering av kvinner i Norge er såkalt kikkhullsoperasjon (laparoskopi) hvor kirurgen (gynekologen) lager små snitt i magen som man bruker til å se og operere gjennom. Gynekologen kan da enten klippe av egglederne, stenge de med klips eller brenne over dem med laser. Kikkhullsoperasjonen gjøres i narkose. Ofte kan behandlingen gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag. I noen tilfeller reiser du hjem dagen etter.

Hysteroskopi

En annen metode for sterilsering av kvinner er ved hysteroskopi. Et hysteroskop et tynt rør som gynekologen fører gjennom skjeden og livmorhalsen. Via hysteroskopet fører gynekologen inn et lite metallimplantat inn i hver eggleder som blokkerer passasjen mellom eggstokker og livmor. Fordelen med hysteroskopisk behandling er at man slipper å operere via magen og operasjonen kan gjøres i lokalbedøvelse. Du reiser hjem samme dag.

Hvor sikker er sterilisering av kvinner som prevensjonsmetode?

Steriliseringsoperasjon av kvinner hvor kirurgen blokkerer passasjen mellom eggstokker og livmorhulen er en svært sikker prevensjonsmetode, og en av de aller sikreste metodene som finnes.

Ingen metode er derimot 100 % sikker, det viser seg at ca 1 av 100 kvinner som har sterilisert seg blir gravid i løpet av de første 5 årene etter behandlingen, det vil si at 99 av 100 (99 %) ikke blir gravide. Til sammenligning blir ca 10 av 100 kvinner som bruker p-piller eller minipille gravide de første 3 årene.

Dersom du har sterilisert deg og ikke blir gravid de første 5 årene er sjansene for uønsket svangerskap senere nærmest 0 %.

Før operasjonen

Det er svært viktig å tenke nøye gjennom hva konsekvensene av en steriliseringsoperasjon er, spesielt siden den i mange tilfeller ikke er reversibel, men varer livet ut. Ideelt sett er dette noe både du og din partner bør være enige om, men det kreves ikke noe samtykke fra eventuell partner for å få godkjent søknad om sterilisering.

Sterilisering kostnad

Dersom man foretar sterilisering hos offentlig sykehus eller hos privat klinikk med offentlig avtale er prisene i dag 6 079,- for sterilisering av kvinne og 1 268 ved sterilisering av menn.

Dersom man foretar behandlingen hos privat klinikk uten offentlig avtale gjelder egne priser som du finner hos hver klinikk.

ANNONSE