Sekundært ansiktsløft

Sekundært ansiktsløft er ansiktsløft hos personer som allerede har gjennomgått et ansiktsløft tidligere.

Sekundært ansiktsløft gjøres dersom man ønsker å gjenopprette resultatet fra en tidligere ansiktsløftning, eller dersom man må reoperere som følge av komplikasjoner ved tidligere ansiktsløftning.

Sekundært ansiktsløft
Illustrasjon: Sekundært ansiktsløft
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Av Gunnar Austad Lege

Sjekk priser og ventetider innen «Sekundært ansiktsløft»

Ingen informasjon tilgjengelig...

(Tjenester / behandlinger)