ANNONSE

Psykomotorisk fysioterapi Oslo

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform som hjelper deg å bli kjent med hvordan ytre belastninger og stress kan påvirke kroppen din og være årsak til kroniske smertetilstander, anspendthet og pusteplager.

Behandlingen hjelper deg også med å håndtere ytre stimuli og lærer deg gode bevegelsesmønste, pusteteknikker og metoder for avspenning, og kan slik gi deg økt mestring og reduserte plager.

Behandlingen utføres av fysioterapi med videreutdanning innen psykomotorisk fysiotearpi.

Psykomotorisk fysioterapi
Illustrasjon: Psykomotorisk fysioterapi
Sist oppdatert: 26. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Psykomotorisk fysioterapi»

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning innenfor fysioterapi. Denne behandlingsformen fokuserer på sammenhengen mellom muskelspenninger og pustemønster og plager som hodepine, svimmelhet, stress, anspendthet og kroniske smertetilstander.

Behandlingsformen tar utgangspunkt i sammenhengen mellom følelser i sinnet og muskelspenninger og plager i kroppen. Opplevelser av stress og belastning tidligere i livet kan over tid påvirke hvordan kroppen din fungerer. Vedvarende stress kan påvirke pustemønsteret ditt og gi anspendt muskulatur. Ytre påvirkning kan også påvirke den delen av nervesystemet som regulerer tarmen og fordøyelsen (det autonome nervesystemet) og medføre mageplager.

Psykomotorisk fysioterapi tar sikte på å lære deg å identifisere og håndtere stressfaktorene bedre, slik at de ikke gir opphav fysiske plager.

Hvordan foregår undersøkelse og behandling ved psykomotorisk fysioterapi?

Samtale

Fysioterapeuten vil først danne seg et bilde av hvilke plager du har basert på samtale med deg, og informasjon i henvisning (om du er henvist). Spesielt vil behandleren kartlegge dine plager, generell helsetilstand, psykiske plager, livssituasjon og motivasjon for behandlingen.

Undersøkelse av kroppen

Etter hvert vil fysioterapeuten foreta en undersøkelse av kroppen din. Spesialist i psykomotorisk fysioterapi pleier ikke å fokusere kun på en muskel eller ett ledd ved undersøkelsen, men vil vanligvis foreta en helhetlig kroppsundersøkelse med fokus på bevegelse, pust, funksjon og muskulatur.

Fysioterapeuten har gjerne fokuks på:

 • Muskulatur
 • Bevegelse
 • Ballanse
 • Holdning
 • Pustemønster
 • Avspenningsevne

Hvordan foregår behandlingen?

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi benytter ulike virkemidler for å oppnå ønsket effekt i behandlingen. For godt resultat vil terapeuten fokusere på å opprette en trygg relasjon til deg gjennom behandlingsforløpet.

Et viktig element i behandlingen er en prosess som hjelper deg å bli bevisst på sammenhengen mellom følelser i sinnet og kroppslige reaksjoner og anspendthet. Behandleren vil hjelpe deg å kjenne igjen kroppens reaksjoner på ulike stimuli.

Terapeuten benytter ofte en kombinasjon av samtale, øvelser og massasje under behandlingen. Du får hjelp til å få kontakt med muskelspenninger og pusten din og til å bearbeide vanskelige følelser. Behandlingene kan foregå i grupper og den kan være individuell.

Vanligvis varer en behandling hos spesialist i psykomotorisk fysioterapi ca 45 minutter til 1 time. Ofte anbefales en behandling per uke, men dette varierer, i noen tilfeller kan det være terapeuten anbefaler 1 behandling per måned.

Hvilke tilstander kan behandles hos psykomotorisk fysioterapeut?

Behandlingen har en helhetlig tilnærming som hjelper deg å forstå og bearbeide hvordan ytre faktorer påvirker kroppen, kroppsopplevelsen, funksjon og smerter.

Vanlige plager som kan behandles hos spesialist i psykomotorisk fysioterapi er:

 • Hodepine og migrene
 • Svimmelhet
 • Stress
 • Anspendthet og muskelspenninger
 • Kroniske smertetilstander
 • Angst, depresjon og nedstemthet
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelser
 • Kjevesmerter
 • Pusteplager som kortpust og anspendt pust
 • Utmattelse (ME)
 • Fibromyalgi

Hva kan oppnås ved behandling ved psykomotorisk fysioterapi?

Hensikten med behandlingen er å hjelpe deg å få økt mestring, kontroll på anspendthet og pusten din og oppnå bedret forståelse av sammenhengen mellom ytre påvirkninger og kroppens reaksjoner. Dette kan hjelpe deg å bli bedre av plager som kroniske smerter, angst, pustebesvær og muskelspenninger.

Tidlig i behandlingsforløpet vil du sammen med terapeuten danne en avtale om blant annet behandlingsmål.

Vanlige mål med behandlingen er:

 • Oppnå forståelse av sammenhengen mellom følelser, pustemønster og anspendthet i kroppen
 • Lære hva som er positive bevegelser i kroppen
 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner på ytre stimuli
 • Bli bedre kjent med sammenhengen mellom tanker og følelser og fysiske reaksjoner i kroppen
 • Oppnå økt mestring over kropp og følelser og bli bedre på gode pusteteknikker og avspenning

Trenger du henvisning til psykomotorisk fysioterapi?

Mange spesialister i psykomotorisk fysioterapi har driftsavtale (refusjon) og krever henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at du skal få time. Dersom du er henvist og benytter behandler med refusjon må du kun betale egenandel ved undersøkelse og videre behandlinger.

Dersom du selv tar kontakt med spesialist i psykomotorisk fysioterapi, uten henvisning, må du betale for konsultasjonen selv. Ofte må du da ta kontakt med behandler som ikke har offentlig avtale (refusjon). Ventetiden er da ofte kortere enn dersom du får time hos behandler med refusjon.

Hvilken utdanning har spesialist i psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter, det vil si at alle med denne spesialiteten allerede er autoriserte fysioterapeuter. Videreutdanning er et mastergradsprogram på høyskole. Studiet gir 60 studiepoeng. Tittelen som spesialist i psykomotorisk fysioterapi oppnås først etter ytterligere praksis.

Utvikling av psykomotorisk fysioterapi i Norge

Psykomotorisk fysioterapi ble utviklet av fysioterapeuten Aadel Bulow Hansen og psykiateren Trygve Braatøy på slutten av 1940 årene. Trygve Braatøy var opptatt av hvordan fysisk og psykisk belastning kan prege kroppen. Norsk psykomotorisk fysioterapi var en av de første behandlingene som faktisk tok inn over seg hvordan følelser og sosialt miljø kan påvirke funksjoner i kroppen.

ANNONSE