Priser | Helsetjenester

Søk blant 4 700 klinikker
54 treff på «resept»
Allmennlege, E-resept Tillegg utover konsultasjonspris. Korpeveien privatklinikk 50,- Bestill time Kvinnehelse/allmenlege, E-resept Korpeveien privatklinikk 50,- Bestill time Småkirurgi/allmennlege, E-resept Korpeveien privatklinikk 50,- Bestill time Reise vaksinasjon, Resept på malariamedisin Fet legesenter 50,- Bestill time Resepter Oslofjordklinikken 95,- Bestill time Resept Hinnaklinikken 100,- Bestill time Resept utenom konsultasjon tillegg til konsultasjonspris (ikke for studenteer) NettGynekolog 100,- Bestill time 4 dager ventetid Fornyet resept (mer enn 3 mnd siden konsultasjon) Østfold Hudlegeklinikk 140,- Bestill time Resept Bærum gynekolog 150,- Bestill time Fornyelse av resept Nordnorsk Hudlegesenter AS 150,- Bestill time Resept utskrift, journal utskrift, sykemelding Vika fysikalske Institutt AS 150,- Bestill time Resepter Fra Kr 150-250.- Balderklinikken 150,- Bestill time Andre priser, Resept Medicus Oslo 150,- Bestill time Andre priser, Resept Medicus Trondheim 150,- Bestill time Fornye resept pr telefon eller mail, og journalutskrift SENTRUM GYNEKOLOGI 150,- Bestill time E- resept til alle apotek i Norge HudKlinikken 150,- Bestill time Andre priser, Resept Medicus Stavanger 150,- Bestill time Resept utenom konsultasjon House of femme 150,- Bestill time Utenom time, Resept2 Medlem 100 Lege Joakim Iversen 150,- Bestill time Etterbestilling av resepter eller journalutskrift A-Medi medisinske senter 150,- Bestill time Resept Aesthetic medicine clinic 190,- Bestill time Tillegg hudlege, Fornyelse av resept A-Medi medisinske senter 190,- Bestill time ALLMENLEGE, Reseptfornyelse Herreklinikken 200,- Bestill time Resepter Herreklinikken 200,- Bestill time Gynekolog, Resept per tlf eller sms Gynekolog Ivar Omsjø Henie 200,- Bestill time Resepter Argus Vital 200,- Bestill time Konsultasjon, Resepter Henriksen Klinikken 200,- Bestill time Resept prevensjon Oslo Jordmor- og Ultralydklinikk 200,- Bestill time Resept på prevensjon Kvinnehelsa Årnes 200,- Bestill time Resept på prevensjon Kvinnehelsa Kongsvinger 200,- Bestill time