Fysioterapeut Lene Melgård Sæther

Kvinne
  • Fysioterapeut
Gi din vurdering!

Beskrivelse

Utdannet ved Fontys Hogescholen Eindhoven, ferdig i 2006. Lene har jobbet ved mange forskjellige institusjoner som Feiring rehabiliteringssenter, Granheim Lungesykehus, Sølvskottberget og Montebello senteret. Lene er videreutdannet innen Komplett Fysikalsk Lymfedrenasje fra 2008 og Elektrostimulering/EMG biofeedback fra 2014. Kan blant annet tilby behandling av lymfødem, fra vurderinger, intensivbehandlinger og vedlikeholdsbehandling/oppfølging. Lene har lang erfaring med behandling/opptrening av pasienter som har /har hatt en kreftdiagnose. Tar imot alle pasient grupper som er henvist til fysioterapi. Har driftsavtale med Lillehammer kommune.

Arbeidssted

Aktivklinikken Lillehammer AS Nordseterveien 45

Vurderinger og omtaler

Gi din vurdering