Fysioterapeut Emilie Scholten Sjølie

Kvinne
  • Fysioterapeut
Gi din vurdering!

Beskrivelse

Avdeling Lillestrøm
Emilie er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har studert idrett- og bevegelsesvitenskap ved NTNU Trondheim. Hun har spesialkompetanse i Klinisk Ortopedisk Medisin (OMI), samt kursing innen dry needling, idrettsfysioterapi og medisinsk treningsterapi. Hennes hovedfokus er nøyaktig diagnostikk som grunnlag for videre behandling av skader i muskel- og skjelettapparatet. Med lang erfaring som utøver i friidrett og tilleggskunnskap i idrettsmedisin vil Emilie være klinikkens hovedkontakt for skader blant friidrettsutøvere.

Arbeidssted

Vollaklinikken Kiropraktikk og Fysioterapi - Lillestrøm Depotgata 20

Vurderinger og omtaler

Gi din vurdering