Fysioterapeut Bente Alsaker

Kvinne
  • Fysioterapeut
Gi din vurdering!

Beskrivelse

Fysioterapeut med driftstilskudd i Tysvær.

* Ferdigutdannet ved Høyskolen i Bergen som fysioterapeut i 2005.
* Turnustjeneste i Tysvær kommune og Revmatismesykehuset i 2005/2006.
* Jobbet i privat praksis på instituttet Bli god fysikalske i 1 år og Haugesund medisinske senter
i 4 år.
* Ansatt i Haugaland HMS, bedriftshelsetjeneste, i 1 år, som gjør at jeg forstår fysiske og mentale
utfordringer i arbeidslivet på en bedre måte.
* Er opptatt av å se mennesket som helhet og at pasientene skal være delaktive i behandlingen.
* Trening, aktivitet og bevisstgjøring er viktig i min behandling, slik at pasienten er bedre rustet
til hverdagen og unngå tilbakefall.
* I behandlingen benyttes redcord (slyngebehandling) og basal kroppskjennskap (en metode innen psykomotorisk fysioterapi) mye.
* Videreutdannelse innen basal kroppskjennskap (60 studiepoeng), ortopedisk medisin (diagnostikk og differential diagnostikk) og redcord.

Arbeidssted

GPS Helse Haugesund Raglamyrvegen 20

Vurderinger og omtaler

Gi din vurdering