Kirurg Stein Erik Rynning

Mann
  • Kirurg
Gi din vurdering!

Beskrivelse

Spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og blant dem som har operert flest hjerter i Norge.
Stein Erik har vært overlege ved Feiring siden 2007 og har bakgrunn som overlege i thoraxkirurgi https://sml.snl.no/thorax fra Haukeland universitetssykehus og St. Olavs hospital. Han er ledende i Norge innen minimal invasiv https://sml.snl.no/invasiv aortaklaffekirurgi https://sml.snl.no/aortaklaff og har bred erfaring innen voksenhjertekirurgi og barnehjertekirurgi.
Stein Erik er utdannet ved universitetet i Bergen og Trondheim. Doktorgraden omhandlet mekanismer for å beskytte hjertet ved iskemi https://sml.snl.no/iskemi og hvordan hjertefunksjonen påvirkes av iskemi.

Arbeidssted

Spesialisthospitalet Årnesvegen 25

Vurderinger og omtaler

Gi din vurdering