Hudlege Petter Gjersvik

Mann
  • Hudlege
Gi din vurdering!

Beskrivelse

Født 1952. Cand.med. (1979), dr.med. (2000) og master i helseadministrasjon (2002) ved Universitetet i Oslo. Godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer 1990. Assistentlege, klinisk stipendiat og overlege ved Hudavdelingen, Rikshospitalet 1982-2001. Privat spesialistpraksis (deltid) fra 1990. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening fra 2001. Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo fra 2006. Leder i Norsk forening for dermatologi og venerologi 2013-17.

Arbeidssted

Akershus Hudlegesenter Skårersletta 18

Vurderinger og omtaler

Gi din vurdering