Priser Sykehuset Innlandet, Elverum

Kirkevegen 31 , Elverum
64 tjenester/produkter.
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.

Bildediagnostikk

Bentetthetsmåling DEXA, utredning av benskjørhet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av bekkenet --- CT-undersøkelse av brysthulen (CT-thorax) --- CT-undersøkelse av brysthulen (CT-thorax) --- CT-undersøkelse av bukhulen (CT-abdomen) --- CT-undersøkelse av hodet (CT-caput) --- CT-undersøkelse av nyrer/urinveier --- MR-undersøkelse av bekkenet --- MR-undersøkelse av bukhulen (MR-abdomen) --- MR-undersøkelse av bukhulen (MR-abdomen) --- MR-undersøkelse av bukhulen (MR-abdomen) --- MR-undersøkelse av hodet (MR-caput) --- MR-undersøkelse av nakke/rygg (MR-columna) --- MR-undersøkelse, ekstremiteter (armer og ben) --- MR-undersøkelse, ekstremiteter (armer og ben) --- MR-undersøkelse, ekstremiteter (armer og ben) --- MR-undersøkelse, ekstremiteter (armer og ben) --- MR-undersøkelse, ekstremiteter (armer og ben) --- MR-undersøkelse, ekstremiteter (armer og ben) --- Røntgenundersøkelse --- Røntgenundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse --- Ultralydundersøkelse ---

Fødselsomsorg og fødested