Priser Øyelegekontoret Stig Tønseth

Kjøpmannsgt 22, Sortland
4 tjenester/produkter.
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.

Øyelege tjenester

Ventetid: Øyeblikkelig hjelp 0-1 dager. Ellers varierer ventetiden mellom 2 dager til 8 mnd, avhengig av problemstilling.