Priser Manglerud fysikalske institutt

Ryensvingen 5, Oslo
6 tjenester/produkter.
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.

Kiropraktor

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon fra HELFO. Pasienten betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.