ANNONSE

Galleblæreoperasjon

Galleblæreoperasjon kan i enkelte tilfeller være den beste behandlingen dersom du har gallestein.

De aller fleste som har gallestein har ingen symptomer eller plager og vet om ikke om at de har steiner i galleblæren. De trenger heller ingen behandling eller kontroll av tilstanden.

Galleblæreoperasjon
Illustrasjon: Galleblæreoperasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Galleblæreoperasjon»

Galleblæreoperasjon

Dersom man opplever flere plagsomme symptomer som følge av gallestein, slik som gallesteinsanfall eller betennelse i galleblæren (kolecystitt), kan det derimot være nyttig å fjerne galleblæren ved operasjon.

I de fleste tilfeller velger man å fjerne galleblæren gjennom såkalt kikkhullsoperasjon hvor kirurgen (gastrokirurgen) opererer gjennom et tynt rør via små snitt i huden. Kun i enkelte tilfeller er det nødvendig med vanlig eller "åpen" operasjon hvor snittet i hudet blir noe større.

Ved kikkhullsoperasjon er tilhelingstiden raskere. Operasjonen gjøres faktisk oftest som dagkirurgi, det vil si at man ofte kan reise hjem samme dag, eventuelt dagen etter operasjonen.

Hvordan er resultatene etter operasjonen?

De aller fleste, ca 90 %, blir kvitt plagene sine etter at galleblæren er fjernet. Dersom man ikke blir bedre etter operasjonen kan det skyldes at plagene ikke har vært forårsaket av gallestein i utgangspunket, at det finnes gallestein man ikke har klart å oppdage, eller som følge av komplikasjoner etter operasjonen.

Fjerning av galleblæren er en rutineoperasjon som sjelden gir komplikasjoner. Komplikasjoner som kan forekomme er blødning, allergisk reaksjon på narkosen og lekkasje fra galleveiene.

Les mer her!

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE