ANNONSE

Fylling

Fylling er en behandling tannlegen benytter for å erstatte skadede eller tapte deler av en tann.

Hull i tennene er den vanligste årsaken til behandling med fylling. Plastfyllinger er i dag de mest benyttede fyllingene, men også andre fyllinger som amalgam og gull benyttes.

Fylling
Illustrasjon: Fylling
Sist oppdatert: 18. Aug. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fylling»

Hva er fylling?

Fylling er en behandling hos tannlegen som benyttes for å erstatte en tapt eller skadet del av tannen. Hensikten med fyllingen er som navnet tilsier å "fylle opp" det manglende tannvevet.

Gjennom innlegging av fylling vil tannlegen forsegle det tapte tannvevet og forhindrer videre skade på tannen. Tidlig behandling av tapt tannvev kan forhindre ytterligere skade og mulig behov for mer omfattende behandling som implantat og krone.

Hvordan utføres behandling med fylling?

Hensikten med fyllingen er å erstattet skadet eller nedbrudt tannsubstans. Før tannlegen begynner arbeidet på tannen som skal behandles, vil tannen og området omkring bedøves slik at du ikke opplever smerte under prosedyren.

Etter bedøvelsen har begynt å virke vil tannlegen fjerne det som er igjen av eventuelt nedbrudt eller skadet tannvev. Dette gjøres enten med en mekanisk drill, laser eller andre instrumenter. Hvilket instrument som benyttes er mest avhengig av tannlegens preferanse.

Før tannlegen legger i fyllingen vil han eller hun rense hulrommet som skal fylles for å fjerne alle bakterier. Selve leggingen av fyllingen gjøres i ett eller flere steg, avhengig av omfang og type fylling som benyttes.

Etter fyllingen er lagt vil tannlegen gjerne forme materialet til ønsket størrelse og omfang slik at den ikke forstyrrer bittet.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke type fylling benyttes?

Det finnes flere ulike fyllinger, hvilke som benyttes er avhengig av flere faktorer, inkludert hvilken tann som behandles og hvor store tannskadene er.

Tidligere ble sølvfyllinger, også kalt amalgamfyllinger, mye benyttet, men som følge av enkelte tilfeller av allergiske reaksjoner mot kvikksølv er amalgamfyllinger mindre brukt enn tidligere. Blant de mest benyttede fyllinger i dag er fyllinger i plast eller kompositt.

Plastfyllinger

Plastfyllinger er fyllinger i plast eller kompositt. Under finner du mer om fordeler og ulemper med denne typen fyllinger.

Fordeler

Plastfyllinger har farge som er tilnærmet lik tannfargen, denne fyllingen gir derfor generelt et godt estetisk resultat. Plastfylling er derfor spesielt aktuelle å benytte ved behandling av tenner i fremre del av munnen, men er også mye brukt til behandling av øvrige tenner.

Fylling av kompositt materiale (plastikk) danner en kjemisk binding til den naturlige delen av tannen som gir ekstra støtte og styrke.

Ofte er det nødvendig å fjerne kun en mindre av den naturlige tannen for å få plass til plastfylling enn andre type fyllinger.

Ulemper

Plasten blir lettere misfarget enn andre type fyllinger, spesielt som følge av inntak av kaffe og te.

Plastfyllinger har kortere levetid enn fyllinger i gull og amalgam.

Sølvfylling

Sølvfylling, også kalt amalgamfylling og plombe, ble mye benyttet tidligere. I senere tid har denne typen fyllinger derimot blitt benyttet i stadig mindre grad som følge av risiko for reaksjoner kvikksølv som benyttes i legeringen. I Norge har Helsetilsynet i utgangspunktet forbudt bruk av amalgam.

En fordel med amalgamfyllinger er at det sjelden oppstår hull i tennene siden kvikksølvet også har en hemmende effekt på bakterier.

Gullfylling

Gullfylling er fyllinger i gull. Under finner du mer om fordeler og ulemper med denne typen fyllinger.

Fordeler

Hovedfordelen med fyllinger av gull er den store styrken i materialet. Gullfyllinger varer oftest 15-20 år og kan være spesielt nyttige i de store jekslene hvor de er mindre synlige og hvor slitasjen ofte er større, spesielt i forbindelse med tanngnissing.

Noen opplever også fyllinger av gull som mer kosmetisk tiltalende enn andre type fyllinger.

Ulemper

Siden gullfargen skiller seg klart fra fargen på de naturlige tennene vil mange oppleve fyllinger i plast som bedre rent kosmetisk sett.

Gullfyllinger kan være dyrere enn andre materialer.

Fullkeramiske fyllinger

Fullkiramiske fyllinger som porselenfyllinger gir et utseende svært lik tannens naturlige farge og som ikke misfarges like lett som plastfyllinger.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan vedlikeholde tenner med fylling?

Holdbarheten av en fylling er ikke bare avhengig av type fylling som benyttes, men også hvor godt du ivaretar tannhygienen. Dersom du får innsatt fylling er det derfor spesielt viktig å være nøye med bruk av tannbørste og tanntrå. I tillegg anbefales regelmessige undersøkelser hos tannlegen. Aller helst bør du også være forsiktig med inntak av brus og mat med mye sukker.

Etter hvert kan det nemlig oppstå sprekker i fyllingen eller lekkasje mellom fyllingen og den naturlige delen av tannen. Små defekter i fyllingen kan oppdages hos tannlegen, eventuelt med tannrøntgen.

Komplikasjoner ved behandling med fylling

Innsetting av tannfylling er en sikker behandlingsmetode med få bivirkninger eller komplikasjoner. Som ved alle behandlinger kan man likevel i enkelte tilfeller oppleve komplikasjoner av behandlingen.

Smerter og økt følsomhet i tannen

Det er ikke veldig uvanlig at man i de første par ukene etter innsatt fylling kan oppleve ubehag og økt følsomhet i tannen som er behandlet. Spesielt gjelder dette økt følsomhet for temperaturendringer, mat eller trykk. Den økte følsomheten pleier å gå over innen et par uker etter behandlingen, dersom den ikke går over bør du kontakte tannlegen.

Smerter omkring fyllingen

Dersom du opplever smerter i fyllingen når du biter sammen tennene kan det skyldes at fyllingen påvirker bittet. I så fall kan det være at tannlegen må omforme fyllingen.

Allergisk reaksjon

Det er rapportert enkelte svært få tilfeller av allergiske reaksjoner mot kvikksølv i amalgam eller sølv fyllinger. Slike typer fyllinger brukes derfor kun i svært begrenset omfang i Norge i dag.

ANNONSE