ANNONSE

Fjerne metall etter brudd

Fjerning av metall og skruer som tidligere var operert inn for å stabilisere et brudd, gjøres først og fremst dersom man har plager i operasjonsområdet som kan skyldes metallet.

Unntaket er hos barn hvor metallet alltid fjernes siden barnas skjelett er i vekst.

Fjerne metall etter brudd
Illustrasjon: Fjerne metall etter brudd
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fjerne metall etter brudd»

Fjerner man metallet etter at bruddet er grodd?

Metall implantater som plate, skruer og nagler benyttes ved ortopediske operasjoner, først og fremst for å stabilisere brudd inntil det er grodd.

Etter at bruddet er tilstrekkelig tilhelet er det derimot ikke strengt nødvendig å ha metallet i beinet. Hos barn fjerner man derfor alltid metall implanteter, også kalt osteosyntesematerialet, en viss tid etter at metallet var satt inn. Dette skyldes at barnas bein eller knokler fremdeles er i vekst, metall og skruer må derfor fjernes slik at knoklene kan vokse normalt videre.

Hos voksne er det derimot ikke helt nødvendig å fjerne metallet, selv ikke etter at bruddet er ferdig grodd. Generelt kan man si at det er både fordeler og ulemper ved å fjerne metallet etter at bruddet er grodd.

(Tjenester / behandlinger)

Ulemper ved å fjerne metallet

  • Fjerning av metall må gjøres som et kirurgisk inngrep. Selv om fjerning av metall er en rutineoperasjon som gjøres under kontrollerte omstendigheter er det alltid en viss risiko forbundet med enhver operasjon.
  • Spesielt kan det i enkelte tilfeller være en risiko for å skade nerver lokalt i operasjonsområdet når man skal fjerne metall som har vært benyttet til å stabilisere brudd. Dette skyldes at arrvevet fra den tiden metallet var satt inn kan gjøre det litt vanskeligere for kirurgen (ortopeden) å identifisere nervene når metallet senere skal fjernes.
  • Ved alle operasjoner er det en viss risiko for at det kan oppstå infeksjon med bakterier i operasjonssåret. Risikoen er derimot lavere og behandlingen lettere etter at metallet er fjernet enn når metallet er skrudd fast i knokkelen, siden fremmedlegemer som metall kan fungere som oppholdssted for bakterier der kroppens immunforsvar og antibiotika ikke kommer så lett til.
  • I enkelte tilfeller kan fjerning av skruer, plate og annet metall gi en forbigående svakhet i knokkelen som metallet har vært med på å stabilisere. I slike tilfeller kan det være nødvendig med midlertidig avlastning inntil styrken til knokkelen er fullstendig gjennopprettet.
  • Operasjon hvor man fjerner metall vil beslaglegge ressurser på lik linje med andre operasjoner.

Fordeler ved å fjerne metallet

  • Hos barn er det nødvendig å fjerne metall siden skruer og plater som sitter fast i knokkelen vil kunne hindre normal vekst.
  • Hos voksne er det ofte ikke nødvendig å fjerne inoperert metall, men i enkelte tilfeller kan metallet skape irritasjon, ubehag eller smerter lokalt der det er skrudd fast i knokkelen. Dette kan trolig blant annet skyldes endringer i metallets egenskaper ved temperaturendringer og lokal irritasjon dersom metallet ligger inntil muskulatur, sener eller nerver.

Hvordan fjernes metall etter at bruddet er grodd?

Fjerning av metall som har stabilisert et brudd gjøres som en planlagt operasjon. Operasjonen er oftest en relativt kort og ukomplisert operasjon. Selve inngrepet gjøres av ortoped.

ANNONSE