ANNONSE

Båtbeinet

Båtbeinet, også kalt scaphoid eller os naviculare er et båtformet bein som ligger på tommelsiden av håndleddet.

Brudd i båtbeinet er det vanligste bruddet i håndroten. Korrekt diagnose og behandling er viktig siden manglende behandling kan gi vedvarende plager med stivhet, smerter og slitasjegikt i håndroten.

Behandlingen er i de fleste tilfeller gipsbehandling. I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon for best resultat.

Båtbeinet
Illustrasjon: Båtbeinet
Sist oppdatert: 12. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Båtbeinet, operasjon»

Symptomer ved brudd i båtbeinet

Brudd i båtbeinet oppstår gjerne ved fall på strak arm, oftest er det yngre personer i 15-30 års alderen som rammes.

Båtbeinet ligger på tommelsiden av håndroten, symptomene ved brudd oppstår derfor fra tommelsiden av håndroten og fra selve tommelen.

Typiske symptomer ved brudd i båtbeinet er

  • Smerter eller ubehag på tommelsiden av håndroten
  • Svakhet eller ubehag når du forsøkerå gripe ting med tommelen
  • Blålig misfarging i huden omkring håndleddet

Når bør du kontakte lege?

Ved mistanke om brudd i båtbeinet bør du kontakte lege. De fleste brudd trenger riktig behandling for at bruddet skal gro på en god måte.

Dette er ekstra viktig når det gjelder brudd i båtbeinet. Dette skyldes tildels at brudd i båtbeinet som gror dårlig vil kunne påvirke funksjonen i håndleddet og tommelen og slik gi betydelige plager ved daglig aktivitet. I tillegg er blodforsyningen til dette beinet noe spesiell og dette gjør at deler av beinet kan miste sin blodforsyning i forbindelse med bruddskaden.

Utredning ved mistanke om brudd i båtbeinet

Legen vil undersøke håndleddet ditt for å forsøke å finne ut om det kan ha oppstått et brudd i båtbeinet (eller i andre bein i håndleddet og håndroten).

Ved mistanke om brudd vil du bli henvist til røntgen undersøkelse av håndleddet og håndroten. Røntgen undersøkelsen vil kunne påvise brudd i båtbeinet i de fleste tilfeller, men i enkelte tilfeller vil bruddet ikke være synlig på undersøkelsen umiddelbart etter skaden.

Dersom man har mistanke om brudd til tross for at røntgenundersøkelsen er normal vil du derfor bli behandlet med gips i ca 2 uker før det tas et nytt røntgenbilde. Dersom røntgenundersøkelsen er normal også etter 2 uker er sannsynligheten for brudd svært lav.

I noen tilfeller vil det være nyttig med andre bildediagnostiske undersøkelser. MR undersøkelse av håndledd og håndrot kan utelukke brudd i båtbeinet allerede rett etter skaden. Også CT av håndleddet er mer nøyaktig enn røntgen, men CT undersøkelse avgir mer stråler enn en vanlig røntgen undersøkelse.

Behandling ved brudd i båtbeinet

Gipsbehandling

I de fleste tilfeller vil gipsbehandling være den beste behandlingen dersom det har oppstått et brudd i båtbeinet. Det er viktig med gipsing så raskt som mulig etter skaden.

Vanligvis skiftes gipsen etter ca 6 uker og deretter ved gjevne intervaller inntil bruddet er grodd. Ofte må man gipsbehandles 3 måneder før bruddet er helt grodd.

Operasjon ved brudd i båtbeinet

Operasjon dersom bruddet står dårlig

I noen tilfeller, når bruddet står i en dårlig stilling, vil det kunne være nødvendig med operasjon for best mulig resultat. Dette gjelder dersom brudd delene ikke står tett nok inntil hverandre.

Kirurgen (ortopeden) vil da feste bruddelene sammen med en pinne eller en skrue.

Manglende tilheling

I noen tilfeller med gipsbehandling viser det seg at bruddet ikke gror tilstrekkelig bra selv etter 3 måneder. Dette kalles forsinket tilheling, pseudartrose eller malunion på fagspråket.

I slike tilfeller må man vurdere om det likevel er nødvendig med operasjon for å få bruddet til å gro på en god måte.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE