ANNONSE

AMD, behandling Oslo

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er en øyesykdom som rammer skarpsynet. Den viktigste behandlingen for våt AMD, den mest alvorlige formen for makuladegenerasjon, er injeksjon av medisiner i øyet.

Behandlingen kan bremse eller stoppe utvikling av sykdommen, noen opplever også en bedring av synet etter behandlingen.

AMD, behandling
Illustrasjon: AMD, behandling
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «AMD, behandling»

Ingen informasjon tilgjengelig...

Hva er makuladegenerasjon (AMD)?

Makuladegenerasjon er en øyesykdom hvor skarpsynet gradvis svekkes som følge av skade på netthinnen, den tynne hinnen bak i øyet som registrerer bildene fra omverdenen. Det finnes flere ulike typer av makuladegenerasjon, aldersrelatert makuladegenerasjon eller AMD er den vanligste.

Tilstanden deles inn i to typer; tørr AMD og våt AMD. Tørr AMD er den aller vanligste formen for makuladegenerasjon og står for omtrent 90 % av tilfellene. Det finnes ingen kurerende behandlnig av tørr makuladegenerasjon, men god forebyggende behandling med blant annet sunt kosthold og tilskudd av vitaminer kan trolig bremse sydkommen. Tørr makuladegenerasjon utvikler seg heldigvis svært langsomt hos de aller fleste. Se her for mer informasjon om forebyggende behandling av tørr makuladegenerasjon.

Våt AMD er mindre vanlig, men mer alvorlig enn tørr AMD. Ved våt AMD kan skarpsynet svekkes raskt, ubehandlet kan derfor tilstanden medføre sterk synssvekkelse på relativt kort tid. Heldigvis finnes det nå gode behandlingsalternativer mot våt AMD. Den viktigste behandlingen er injeksjoner av medisiner i øyet. I tillegg kan laserbehandling av netthinnen være nyttig hos enkelte.

(Litteratur)

Behandling av våt makuladegenerasjon

I tillegg til forebyggende behandling som sunt kosthold og røykeslutt, finnes det tre hovedbehandlinger av våt makuladegenerasjon; laserbehandling, fotodynamisk behandling og injeksjoner av medisiner i øyet. Tidligere var laserbehandling og fotodynamisk behandling de viktigste metodene for å bremse utviklingen av våt AMD, men i dag er injeksjonsbehandling den mest anvendte og mest effektive behandlingen. Under finner du mer informasjon om injeksjonsbehandling ved våt AMD.

Injeksjonsbehandling ved våt makuladegenerasjon

Ved våt AMD utvikler det seg stadig nye blodårer under netthinnen. Disse blodårene er mer skjøre og ustabile enn normale blodårer og har derfor en tendens til å blø og lekke proteiner og væske som kan skade netthinnen. Utvikling av disse nye blodårene er avhengig av et stoff som kalles for VEGF (vascular endothelial growth factor).

Ved å injisere (sprøyte) stoffer som hemmer VEGF, såkalte VEGF-hemmere, inn i øyet, kan øyelegen bremse eller til og med stoppe utviklingen av nye blodkar bak netthinnen.

Hvordan utføres injeksjonsbehandling med VEGF hemmere?

Injeksjonene utføres hos øyelege. Selv om det kan høres dramatisk ut å få sprøytet medisiner inn i øyet, lærer de fleste seg å tolerere behandlingen fint etter et par seanser. Injeksjonene gjøres med lokalbedøvelse slik at du ikke kjenner smerter. Behandlingen gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag.

For best mulig effekt må du gjenta behandlingen ca. hver fjerde til hver tolvte uke.

Resultat av injeksjonsbehandling

Injeksjonsbehandling med VEGF-hemmere er i dag den mest effektive behandlingen av våt AMD. Hensikten med behandlingen er å stoppe utvikling av nye og skjøre blodkar i øyet, og slik stoppe eller bremse utvikling av sykdommen. Noen opplever også at synet blir bedre enn det var før behandlingen startet.

Komplikasjoner av injeksjonsbehandlingen

Injeksjonsbehandling av våt AMD anses som en trygg og effektiv behandling. Ingen inngrep er derimot helt uten risiko for komplikasjoner. Blant komplikasjonene som kan forekomme inkluderer:

  • Blødning i øyet
  • Infeksjon
  • Flytende objekter i synsfeltet
  • Økt trykk i øyet
  • Man antar at medisinene også kan gi noe økt risiko for hjerneslag
ANNONSE