Priser | Urologi | Rogaland

Søk blant 4 700 klinikker
24 treff
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.
Refertilisering, Operasjon Forusakutten LHL - Sandnes 27 000,- Refertilisering Forusakutten LHL - Sandnes 27 000,- Sterilisering av menn Forusakutten LHL - Sandnes 5 300,- Konsultasjon urolog Forusakutten LHL - Sandnes 1 950,- Cystoskopi Forusakutten LHL - Sandnes 2 900,- Vannbrokk operasjon Forusakutten LHL - Sandnes 3 000,- STERILISERING AV MENN Klinikk Stavanger 4 000,- Sterilisering menn Stavanger Plastikkirurgi AS 4 990,- Sterilisering menn Stavanger Urologiske Senter AS 5 000,- Sterilisering (Vasektomi) Privatsykehuset Haugesund 6 000,- Sterilisering av menn Aleris Sykehus Colosseum Stavanger 6 400,- KOELIS biopsi prostata Aleris Sykehus Colosseum Stavanger 6 700,- Hydrocele Privatsykehuset Haugesund 17 150,- Spermatocele Privatsykehuset Haugesund 17 150,- Refertilisering Forusakutten LHL - Sandnes 27 000,- Refertilisering, Operasjon Forusakutten LHL - Sandnes 27 000,- TUR-P Privatsykehuset Haugesund 49 700,- TUR-P Forusakutten LHL - Sandnes 50 000,- Ultralyd testikler, urolog Stavanger Urologiske Senter AS 55,- Transrektal ultralyd prostata Stavanger Urologiske Senter AS 155,- Flowmetri Stavanger Urologiske Senter AS 155,- Urolog, konsultasjon Stavanger Urologiske Senter AS 345,- Cystoskopi Stavanger Urologiske Senter AS 1 174,- Operasjon av vannbrokk Stavanger Urologiske Senter AS --- Operasjon av sædbrokk Stavanger Urologiske Senter AS --- Prostatabiopsi Stavanger Urologiske Senter AS ---