ANNONSE

Psykisk helse

Psykisk helse innebærer din opplevelse av trivsel i hverdagen. Under psykisk helse på HelseSmart.no finner du viktige tjenester innen forebygging, utredning og behandling av psykiske plager.

Psykisk helse
Illustrasjon: Psykisk helse
Sist oppdatert: 21. Jun. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Psykisk helse»

Hva er psykisk helse?

Psykisk helse kan beskrives som din opplevelse av trivsel i hverdagen. I noen tilfeller benyttes også begrepet psykisk helse som en oversikt over tjenester som tilbys dem som har psykiske plager.

God psykisk helse innebærer at du har det bra og at du har mulighet til å realisere ønskene og drømmene dine. Det er derimot også svært vanlig å oppleve perioder med tristhet eller nedstemthet gjennom livet. Så mange som halvparten opplever psykiske plager en eller flere ganger i livet. De vanligste psykiske plagene er angst og depresjon, som rammer hhv. ca 25 % og 20 % av befolkninge.

Selv om forbigående psykiske plager er vanlig, er det viktig at du tar kontakt for å få profesjonell hjelp dersom du føler deg engstelig, trist eller deprimert over tid.

Tjenester innen psykisk helse på HelseSmart.no

På HelseSmart.no finner du en rekke viktige tjenester som benyttes innen psykisk helse, inkludert:

Psykolog

Psykologen har spesialisert seg innen forebygging, vurdering og behandling av psykiske lidelser. Tittelen psykolog er en beskyttet tittel som stiller spesifikke krav til utdannelse og kompetanse. For å bli psykolog kreves gjennomgått seksårig profesjonsstudium i Norge, eller tilsvarende utdannelser i Norge som gir graden cand.psychol. Psykologen er autorisert (offentlig godkjent) helsepersonell.

Psykologen er spesialist i ulike former for samtaleterapi slik som blant annet kognitiv terapi og kan hjelpe deg gjennom akutte kriser, overfladiske mentale plager eller mer dyptgående alvorlige psykiske sykdommer. Psykologen samarbeider ofte tett med psykiater.

Du finner både psykologer som jobber i det offentlige helsevesenet og som jobber privat.

(Tjenester / behandlinger)

Psykiater

Psykiater er lege som har spesialisert seg innen psykiske lidelser.

Psykiater er en beskyttet tittel, det vil si at det settes krav til utdannelse og kompetanse. For å bli psykiater i Norge kreves først godkjent legeutdannelse og autorisasjon som lege i tillegg til 5 år videreutdanning innen psykiatri. Psykiateren er autorisert helsepersonell.

Psykiateren er spesialist innen utredning og behandling av psykiske helseplager. Dersom du trenger medisiner som behandling for psykiske plager, er det gjerne psykiateren som starter opp og følger denne behandlingen.

Utredning og behandling hos psykiater kan du få både i det private og offentlige helsevesenet.

(Tjenester / behandlinger)

Psykoterapi

Psykoterapi kalles også for samtaleterapi, og innebærer samtale med en terapeut om det som plager deg eller om viktige valg og avgjørelser i livet ditt.

I de fleste tilfeller, også her på HelseSmart.no, utføres samtaleterapi av andre terapeuter enn psykolog og psykiater. Bakgrunn og utdanning hos slike samtaleterapeuter kan variere. Noen er tidligere helsepersonell som fysioterapeuter, sykepleiere eller sosionomer, mens andre ikke har helserelatert bakgrunn.

Psykoterapi finnes bare som privat helsetjeneste.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE