ANNONSE

Samtaleterapi

Samtaleterapi eller psykoterapi innebærer om å snakke med en terapeut om det som plager deg eller om viktige valg i livet ditt.

Denne formen for samtaleterapi skiller seg fra behandling hos autorisert helsepersonell slik som psykolog og psykiater.

Samtaleterapi
Illustrasjon: Samtaleterapi
Sist oppdatert: 3. Jul. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Samtaleterapi»

Hva er samtaleterapi eller psykoterapi?

Psykoterapi kalles også for samtaleterapi. På sett og vis er dette et slags paraplybegrep over all form for behandling av psykiske plager eller utfordringer gjennom samtale. Hensikten med samtaleterapi er å hjelpe deg å sette ord på dine plager og bidra til at du skal kunne føle deg bedre og oppnå et bedre funksjonsnivå.

Ofte velger man å skille samtaleterapi utført av psykolog og psykiater fra samtaleterapi hos andre terapeuter. Denne inndelingen følger vi også på HelseSmart.no; samtaleterapi inkluderer her derfor all form for støttende samtaleterapi, coaching, familierådgivning og terapi som ikke utføres av hverken psykolog eller psykiater.

Hensikten med samtaleterapi er å gi støtte og veiledning rundt følelser, psykiske plager eller valg i livet. Hvilken kompetanse, fremgangsmåte og metode psykoterapeuten benytter, er derimot avhengig av deres bakgrunn og erfaring.

Samteleterapeut eller psykoterapeut er i Norge ikke en beskyttet tittel, det vil si at det ikke stilles formelle krav til utdanning eller kompetanse for å kalle seg samtaleterapeut eller psykoterapeut. Psykoterapeuter kan derfor ha en rekke ulike bakgrunner, utdanninger og jobberfaringer. Noen har medisinsk bakgrunn som fysioterapeut, sykepleier eller sosionom, mens andre ikke har medisinsk bakgrunn.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke retninger finnes innen samtaleterapi?

Det finnes flere retninger innen psykoterapi eller samtaleterapi som kan kreve ulike sertifiseringer og erfaring. Blant de vanligste er:

  • Psykodrama
  • Gestaltterapi
  • Psykosyntese
  • Integrativ terapi
  • Analytisk psykologi
  • Danseterapi
  • Hypnoterapi
  • Kroppsterapi
  • Tegneterapi

Det finnes også flere undergrupper eller foreninger som psykoterapeuten kan søke medlemskap hos, slik som blant annet Norsk forbund for psykoterapi (NFP).

(Tjenester / behandlinger)

Hva er forskjellen mellom samtaleterapeut, psykolog og psykiater?

En samtaleterapeut eller psykoterapeut har ingen formelle krav til utdanning eller kompetanse. Han eller hun trenger heller ikke å være autorisert (godkjent) helsepersonell. Dette gjør at kompetansen gjerne kan vurdere i stor grad fra terapeut til terapeut. Terapeuten kan gjerne heller ikke stille medisinske diagnoser på bakgrunn av dine symptomer og plager. Siden terapeuten ikke er bundet av lisenser og kodeverk, kan de likevel i noen tilfeller oppleves som mer fleksible enn psykolog og psykiater.

Psykolog og psykiater er beskyttede titler som krever universitetsutdannelse og klinisk erfaring. Både psykolog og psykiater er autorisert helsepersonell, noe som innebærer at de er underlagt plikter og krav som blant annet taushetsplikt. Psykiater er også lege og har anledning til å skrive ut resept på medisiner.

Pris for samtaleterapi

Psykoterapeuter har ikke anledning til å få offentlig avtale (refusjon) for sine tjenester. All form for psykoterapi eller samtaleterapi er derfor helprivat, det betyr at du må betale for timene selv.

Prisen for en time hos psykoterapeut er derimot valigvis rimeligere enn dersom du ønsker time hos privat psykolog eller psykiater.

ANNONSE