ANNONSE

Pronator teres syndrom

Pronator teres syndrom er en tilstand hvor en av nervene i underarmen (nervus medianus) kommer i klem mellom muskelbukene på fremsiden av underarmen, like under albuen.

Inneklemmingen av nerven gjør at det oppstår smerter på fremsiden av underarmen og følelsestap og svakhet på undersiden av tommelen.

Behandlingen er i første omgang hvile, eventuelt smertestillende medisiner og fysioterapi. I enkelte tilfeller er det aktuelt med operasjon for å bedre plassforholdene for nerven.

Pronator teres syndrom
Illustrasjon: Pronator teres syndrom
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Pronator teres syndrom»

Ingen informasjon tilgjengelig...

Hva er pronator teres syndrom?

Pronator teres syndrom, også kalt pronator supinator syndrom eller bare pronator syndrom, er en tilstand hvor den ene nerven i underarmen kommer i klem mellom muskulatur på fremsiden av underarmen, like undre albuen.

Nerven som kommer i klem kalles nerves medianus og er den samme nerven som kommer i klem ved såkalt karpaltunnelsyndrom. Ved kapraltunnelsyndrom kommer derimot nerven i klem lengre nede på armen, nemlig på undersiden av håndleddet.

(Litteratur)

Symptomer

Typiske symptomer ved pronator teres syndrom er smerter på fremsiden av underarmen og svakhet og tap av følelse i tommelen, pekefingeren og langfingeren. Ofte opplever man også økt klossethet i disse tre fingrene.

Plagene blir ofte verre ved bruk av armen, spesielt dersom man roterer underarmen innover og utover, kalt pronasjon og supinasjon (derav navnet pronator syndrom).

Tilstanden skilles fra det mer kjente carpal tunnel syndrom ved at pasienten ved pronator syndrom har smerter på fremsiden av underarmen. I tillegg er tap av følelse i huden på undersiden av tommelen noe som ses ved pronator syndrom, men som ikke oppstår ved Carpal tunnel syndrom.

(Tjenester / behandlinger)

Utredning og diagnose

Legen vil gjerne fatte mistanke om tilstanden på bakgrunn av dine plager. Likevel kan det i enkelte tilfeller være utfordrende å skille tilstanden fra inneklemming av samme nerven (nervus medianus) andre steder.

Nervus medianus inneklemming ses aller hyppigst i den såkalte carpal tunnelen ved håndleddet, det er derfor viktig å utelukke at det er her nerven er inneklemt.

Ofte vil legen henvise deg til røntgenundersøkelse av albuen og underarmen for å se etter beinutspring eller forandringer på skjelettet som kan forklare tilstanden.

I noen tilfeller gjøres også tilleggsundersøkelser som måler ledningen av nerveimpulser kalt EMG og NCV.

Hvordan behandles pronator teres syndrom?

I startfasen er det viktig at man avlaster underarmen og lar muskulaturen få ro. Nedkjøling med ispakninger og eventuelt smertestillende og betennelsesdempende medisiner som paracet og NSAIDs (Voltaren, Ibux, Voltarol) kan ha god effekt.

Øvelser hos fysioterapeut kan hjelpe med å få løst opp muskulaturen.

Ved betydelige plager kan det være nødvendig med injeksjon av betennelsesdempende medisiner (kortison). Ved vedvarende plager tross annen behandling kan operasjon være nødvendig.

(Tjenester / behandlinger)

Operasjon ved pronator teres syndrom

Dersom symptomene som skyldes inneklemming av nerven (nervus medianus) i underarmen ikke går over etter annen behandling innen 3-6 måneder og man er sikker på at man har stilt korrekt diagnose kan behandling med operasjon være nødvendig.

Under operasjonen vil kirurgen (ortopeden) bedre plassforholdene for nerven i underarmen slik at den ikke lenger kommer i klem. De aller fleste blir bedre etter kirurgisk behandling.

ANNONSE