Del dette!

Julia Aneth Mbalilaki

Fysioterapeut
Kvinne

Om Julia Aneth Mbalilaki

Julia Mbalilaki er utdannet ved fysioterapihøyskolen i Oslo 1993. I 2004 ble hun uteksaminert fra Idrettshøyskolen og i 2008 ferdig post doc ved Karolinska Stockholm. Som fysioterapeut har hun lang erfaring med idrettsskader og kronisk smerter. Julia har også mellomfag i idrettsbiologi, master og doktorgrad innen forebyggende medisin (hjerte og karsykdommer.)

Fysioterapi handler om å dele og videreføre opparbeidet kunnskap om kropp og helse til pasienten. Fysioterapeuter forebygger, behandler og rehabiliterer mennesker med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Som fysioterapeut er det viktig å ha god kommunikasjon ved å lytte og ta pasienten på alvor.

Min misjon er å hjelpe folk til best mulig livskvalitet gjennom god kommunikasjon, undersøkelser og effektiv behandling.