Del dette!

Brit Hellesnes

Fysioterapeut
Kvinne

Kvalifikasjoner

Om Brit Hellesnes

Brit Hellesnes, fysioterapeut, bygget opp hjerterehabiliteringen i Norge som etter hvert ble utvidet til hjerte-smertegrupper med gruppetrening kombinert med samtaler og undervisning 3 timer pr uke. Hun var tidlig ute med å bruke kognitive teknikker i samtalene.