ANNONSE

Parterapi

Parterapi er samtale og behandling for par som ønsker å jobbe med forholdet sitt.

Å bli enige om å forsøke parterapi er et stort skritt for mange par, men viser vilje og mot til å styrke forholdet.

Gjennom parterapi vil dere kunne lære å forstå hverandre bedre, kommunisere på en mer tydelig måte, bryte uheldige mønstre i hverdagen og reparere eventuelle skader som er skjedd i relasjonen dere i mellom.

Parterapi
Illustrasjon: Parterapi
Sist oppdatert: 15. Mar. 2019
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Parterapi»

Hva er parterapi?

Parterapi er en form for samtaleterapi eller psykoterapi hos en terapeut som har utdanning og erfaring med å hjelpe par. Gjerne er terapeuten utdannet psykolog eller har annen utdanning i tillegg tilerfaring som famileterapeut eller parterapeut.

Behandlingen er som navnet tilsier rettet mot par som gjerne ønsker bedre relasjonen seg i mellom. Hensikten med parterapi er altså å styrke relasjonen og bedre samværet dere imellom. Typiske årsaker til å søke parterapi er dersom dere trenger å løse en konflikt eller fastlåst situasjon, dersom dere generelt ønsker å forbedre relasjonen i parforholdet eller dersom dere ønsker å forebygge mot vanskelige tider i fremtiden.

Parterapeuten vil blant annet ha som mål at dere klarer å forstå hverandre bedre, at dere uttrykker dere klart og tydelig og ikke minst kommuniserer på en måte som gjør at forholdet blir bedre. Hvordan terapeuten går frem, vil variere noe avhengig av hans eller hennes utdanning og erfaring. Generelt vil derimot terapeuten vil gjerne sette klare mål for behandlingen, være løsningsorientert og fokusere på konkrete problemstillinger og utfordringer i forholdet deres.

(Tjenester / behandlinger)
Hvorfor parterapi?
Illustrasjon: Hvorfor parterapi?

Hvorfor parterapi?

Det er svært vanlig å ha vanskelige perioder i parforhold. Det er kanskje heller ikke så rart, da det kan være utfordrende å leve tett på et annet menneske over lang tid. I tillegg utsettes begge parter i et parforhold stadig for ytre påvirkninger som kan ha innvirkning forholdet dere i mellom, og både du og din partner kan endre seg over tid. Mange par opplever vansker etter at den aller første forelskelsen har lagt seg, når man får barn eller dersom det oppstår svik i forholdet. Disse faktorene kan medføre at krangling dominerer hverdagen, eller at stillhet og manglende kommunikasjon ødelegger den nære relasjonen.

Samtidig er det slik at de alle fleste av oss egentlig ønsker å være i et parforhold. At man som et par kan være der for hverandre, være kjærester, hjelper hverandre gjennom vanskelige situasjoner og utfordringer i livet og være hverandres venner, gjør det verdt å jobbe for å beholde et godt forhold. Ofte er også familien bygget opp rundt parforholdet, noe som kan være en ekstra grunn til å jobbe for å ivareta en god relasjon og et godt parforhold.

Det er vist at parterapi kan ha positiv innvirkning på ethvert forhold; for eksempel kan et forlovet par som bare har vært sammen en kort tid ha stor nytte av rådgivning for å avklare hvilke forventinger de har til ekteskapet. Samtidig kan et par som har vært sammen eller gift i 20 år oppleve at parterapi er en effektiv måte å bringe tilbake romanse og sterke følelser som de ikke hadde opplevd på flere år. Det er også svært vanlig at par har vansker i det de opplever som en fastlåst konflikt, kan ha stor nytte av rådgivning eller hjelp fra en upartisk tredjepart som har lang erfaring med slike utfordringer. Noen par ønsker rett og slett å forebygge fremtidige vansker i forholdet ved å komme nærmere hverandre, forstå hverandre bedre og bli flinkere til å løse konflikter gjennom god parterapi. I noen tilfeller kan parterapi også være nyttig for å gi rådgivning og veiledning i forbindelse med avslutning av et forhold.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan foregår parterapi?

Parterapi tilbys vanligvis av psykologer eller andre terapeuter som har utdanning og erfaring innen parterapi og familierådgivning.

Til forskjell fra ved individualterapi, hvor terapeuten har fokus på å hjelpe ett individ, vil målet ved parterapi først og fremst være å bedre selve forholdet, heller enn ett av individene. Terapeuten tar derfor ikke side med noen av partene, men ønsker å styrke relasjonen dere imellom.

Behandlingen starter gjerne ved at terapeuten kartlegger historien i parforholdet og generell informasjon om hver av deres kulturelle bakgrunn og tidligere familiesituasjon. Dette kan være nyttig for å gi dere best mulig råd og veiledning videre i terapien.

Deretter vil terapeuten sammen med dere finne ut hvilke områder man gjerne ønsker å jobbe med, opprette mål for behandlingen og skissere en behandlingsplan. Underveis i parterapien kan dere fokusere på områder som dere opplever som nyttige.

Et viktig mål med parterapi er å hjelpe dere å få oversikt over konfliktmønstre som er med på å vedlikeholde eventuelle problemer i forholdet deres. I tillegg vil terapeuten hjelpe dere med å både yttrykke egne følelser og forstå partnerens følelser bedre. Dersom dere har vært gjennom utroskap eller andre svik, vil terapeuten hjelpe dere med å reparere skader i forholdet.

I tillegg til å bedre innsikt om adferd og følelser, vil terapeuten gjerne også hjelpe dere med å sette de nyerhvervede egenskapene ut i live. Gjerne vil han eller hun gi dere hjemmelekser hvor dere kan benytte de nye tipsene og virkemidlene dere har lært under sesjonene.

De fleste par vil etter parterapi ha oppnåd mer kunnskap og oversikt over viktige adferdsmønstre i forholdet deres, bli bedre på å uttrykke viktige følelser i forholdet og samtidig bli mer oppmerksomme på partneren sine følelser og behov. Dette vil kunne gjøre underverker i et forhold, ofte på relativt kort tid!

Når bør dere søke parterapi?
Illustrasjon: Når bør dere søke parterapi?

Når bør dere søke parterapi?

Det er vist gjennom forskning at parterapi kan være til hjelp og øke sannsynligheten for at man kan få eller beholde et godt parforhold. Likevel ser man også at de fleste venter i gjennomsnitt 6 år før man oppsøker parterapi! Selv om det kan være fullt mulig å finne tilbake i et forhold etter langvarige vansker, kan det være en fordel å oppsøke hjelp tidlig før konflikten har satt dype og alvorlige spor.

Under finner du flere av de vanligste årsakene til hvorfor man gjerne kan oppsøke parterapi!

Tillitsbrudd eller svik som utroskap

En av de aller vanliste årsakene til å oppsøke parterapi er dersom man trenger hjelp til å komme videre etter alvorlige svik i et forhold, slik som utroskap eller økonomiske unndragelser. Mange opplever at det er lettere å reparere skaden i forholdet og gjenbygge tillit gjennom parterapi hvor begge parter kan uttrykke følelsene sine.

Stadig økende krangling i hverdagen

Opplever du kanskje at rytmen i dagliglivet stadig blir mer konfliktsorientert? Enten det kun er snakk om "små krangler" eller det er større og alvorlige konflikter, er det viktig å ta affære dersom konflikter og krangler stadig utgjør en større del av forholdet. Situasjonen kan skyldes at en av dere opplever en tøff tid, men det kan også skyldes at det finnes alvorlige problemer under overflaten av forholdet som trenger bearbeidelse. Det er uansett viktig å forsøke å ta tak i situasjonen for å bryte et selvforsterkende mønster hvor konflikter får stadig større fotfeste.

Dårlig kommunikasjon i forholdet

Selv om dere ikke krangler, kan det være at du opplever at du blir misforstått eller ignorert i forholdet. Noen opplever også at de ikke aner hvordan partneren har det følelsesmessig; det kan oppleves som å bo med en totalt fremmed!

En stor fordel med parterapi er at man ofte kommer ut av behandlingen mye bedre i stand til å kommunisere med partneren sin og samtidig legge merke til hverandres følelser og behov.

Noe er galt, men dere vet ikke hva

Noen par opplever at forholdet har endret seg til det værre siden de ble sammen, men de klarer ikke helt å finne ut hva som er gått galt. Det kan være at du opplever at du ikke er like komfortabel sammen med partneren din lengre, eller det kan være at du opplever å rett og slett ikke fordra partneren din lengre.

Dette betyr ikke nødvendigvis at noen du eller partneren din har skylden, men det kan være at en oppfriskning av forholdet og bedre kommunikasjon kan løse problemet.

Vansker i forbindelse med ytre endringer

Mange par kan oppleve vansker i forholdet etter større ytre påvirkninger som langvarig arbeidsløshet, økonomiske vansker eller alvorlig sykdom hos seg selv eller i familien. Vanskene i parforholdet kommer da på toppen av utfordringene som utløste problemet, noe som kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig og prekær.

Parterapi kan i slike tilfeller hjelpe dere å styrke parforholdet, slik at samholdet faktisk kan gjøre det lettere for dere å komme gjennom de vanskelige tidene.

Komme ut av dårlige mønstre i hverdagen

Vi mennesker er vanedyr som ofte følger de samme handlingsmønstrene i hverdagen. Slike mønstre påvirker hvor mye tid dere tilbringer med hverandre i et parforhold, hvordan dere fordeler arbeidsoppgaver og hvordan dere kommuniserer i parforholdet.

Uheldige eller dysfunksjonelle mønstre kan bidra til å utfordre eller til og med ødelegge et forhold. Det kan i noen tilfeller være så enkle ting som at den ene partneren bruker den andre til å tømme seg om alle vanskene og utfordringene han eller hun opplever på jobben, men uten å vise noen form for interesse dersom den andre parten vil snakke om sine opplevelser. En uheldig eller skjev fordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet kan også utgjøre et dysfunksjonelt mønster som kan skape vansker i relasjonen deres.

Manglende fysisk intimitet i forholdet

Både følelsesmessig og fysisk intimitet er viktige komponenter i et godt forhold. Dårlig sex liv kan være både et symptom på- og årsaken til et dårlig forhold, dette gjør at sex livet ofte får stort fokus i konflikter hos de fleste par. Noen ganger kan det være snakk om tydelige endringer, slik som at man går fra hyppig fysisk intimitet til nærmest ingen. Noen par kan også oppleve åpen konflikt hvor den ene parten uttrykker seksuell frustrasjon, mens den andre bruker sex som et forhandlingskort.

Uansett hva som er årsaken, kan en dyktig parterapeut finne årsaken og hjelpe dere å løse problemet.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE