ANNONSE

Nakkeprolaps, operasjon

Operasjon av nakkeprolaps er en effektiv behandling dersom plagene ikke går tilbake av annen behandling, dersom du har svært sterke smerter eller dersom du har økende lammelser.

Under operasjonen fjerner kirurgen prolapset gjennom et snitt på halsen. Du kan oftest reise hjem samme dag eller dagen etter.

Nakkeprolaps, operasjon
Illustrasjon: Nakkeprolaps, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Nakkeprolaps, operasjon»

Når behandler man prolaps i nakken med operasjon?

De aller fleste prolaps går tilbake av seg selv uten operasjon. Faktisk vil ca. 90 % av de som rammes være i bedring allerede ca. 4-6 uker etter at symptomene oppstod.

Noen blir derimot ikke bedre, til tross for andre behandlingsmetoder som betennelsesdempende medisiner, nakkekrage og fysioterapi. I noen tilfeller er det derfor nødvendig med operasjon av nakkeprolapset.

De vanligste grunnene til at man velger operasjon av prolaps i nakken er:

 • Ved manglende effekt av annen behandling. Vanligvis vil man operere deg ca. 3-6 måneder etter at symptomene startet.
 • Dersom du har svært sterke smerter som man ikke får lindret med medisiner.
 • Dersom du utvikler lammelser i armen, spesielt dersom du har økende lammelser.
 • Dersom du har svært stort prolaps påvist ved MR.

Mer om nakkeprolaps

Hvordan foregår operasjonen?

Hensikten med operasjon av nakkeprolaps er å fjerne selve prolapset slik at symptomer som smerter, nummenhet og kraftsvekkelse skal gå tilbake.

Det finnes flere metoder for operasjon av nakkeprolaps. De mest populære teknikkene er:

 • Fremre dekompresjon
 • Bakre dekompresjon
 • Innsetting av kunstig mellomvirvelskive

Metoden som er mest benyttet i dag er såkalt fremre dekompresjon eller fremre cervical diskektomi. Som navnet tilsier vil kirurgen (nevrokirurg) da operere prolapset gjennom et lite snitt i huden på fremsiden av halsen. Andre strukturer på halsen slik som spiserøret og luftrøret skyves til side slik at kirurgen kommer til mellomvirvelskiven. Under inngrepet fjernes hele mellomvirvelskiven sammen med selve prolapset. Etterpå erstattes skiven vanligvis av et implantat i plastikk eller titan som gror seg fast.

Det meste av inngrepet gjøres med såkalt mikrokirurgisk teknikk ved hjelp av mikroskop. Hele prosedyren tar vanligvis 1-2 timer. Operasjonen utføres i narkose, det vil si at du sover under inngrepet.

Det er vanlig at du kan reise hjem allerede samme dag eller dagen etter operasjonen.

(Tjenester / behandlinger)

Etter operasjonen

Det er vanlig at du reiser hjem samme dag eller dagen etter operasjonen.

Stingene på halsen tas bort av legen etter ca. 10-12 dager.

Det er vanlig at legen anbefaler deg å unngå trening og brå bevegelser de første 6 ukene. Du skal unngå husarbeid, tunge løft, hopping og jogging i denne perioden. Du vil i de fleste tilfeller også være sykemeldt i ca. 6 uker.

I noen tilfeller vil du henvises til fysioterapeut for opptrening etter operasjonen. Ofte vil det derimot være tilstrekkelig at du følger rådene fra kirurgen som har operert deg. Vanligvis anbefales lett aktivitet som kortere spaserturer. Etter hvert vil man også anbefale enkle øvelser av musklene i nakke og skuldre som å:

 • trekke skuldrene opp mot ørene og sleppe dem langsomt ned
 • trekke sammen skulderbladene
 • rotere skuldrene i sirkel med armene ned langs siden

Det er derimot viktig at du følger anbefalingene fra klinikken som har behandlet deg.

Komplikasjoner etter operasjon av nakkeprolaps

Alvorlige komplikasjoner etter operasjon av nakkeprolaps er heldigvis uvanlig. Blant de vanligste komplikasjonene er:

 • Blødning i operasjonssåret
 • Infeksjon
 • Stemmeforandringer
 • Nerveskade
 • Allergisk reaksjon på bedøvelsen
 • Rift av hinnen som omgir nervene (dura)
 • Manglende behandlingseffekt
ANNONSE