Priser Austad Diagnostikk Stavanger

Verksgata 54, Stavanger
19 tjenester/produkter.

Ultralyd legespesialist

Ultralyd undersøkelsen utføres av røntgenlege med spesielt god erfaring og kunnskap innen ultralyd diagnostikk.

Austad Diagnostikk har det beste ultralyd apparatet på markedet.