Priser Austad Diagnostikk Oslo

Majorstuen, Jacob Aallsgate 18A, Oslo
19 tjenester/produkter.

Ultralyd legespesialist

Ultralyd undersøkelsen utføres av røntgenlege med spesielt god erfaring og kunnskap innen ultralyd diagnostikk.

Austad Diagnostikk har det beste ultralyd apparatet på markedet.