Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot

Prisene inkluderer et kirurgisk inngrep, bedøvelse, hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingen.

Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot
Illustrasjon: Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot
Sist oppdatert: 20. Aug. 2017
Av Gunnar Austad Lege

Sjekk priser og ventetider innen «Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot»

ANNONSE