ANNONSE

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen ble opprettet i 2001, hensikten var primært å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten i Norge. Ordningen sikrer at alle som er folkeregistrert og registrert i en norsk kommune har rett til en fastlege.

Du kan selv velge hvilken fastlege du ønsker. HelseSmart.no kan hjelpe deg med å finne fastlegen som passer for deg.

Hva er fastlegeordningen?

Fastlegeordningen ble opprettet tilbake i 2001. Hensikten med fastlegeordningen var i første om gang å sikre innbyggerne i Norge en bedre kvalitet på allmennlegetjenestene.

Det er kommunene som eier og er ansvarlig for fastlegeordningen, og som inngår avtale med fastlegene. Kommunene har også ansvaret for at det finnes tilstrekkelig antall fastleger i sin kommune.

Med fastlegeordningen kan innbyggerne i Norge velge sin egen fastlege. Hver fastlege har en egen fastlegeliste. Fastlegen og kommunen bestemmer sammen hvor mange plasser som det skal være på hver fastlegeliste. Dersom fastlegen du ønsker har full liste blir du satt på venteliste inntil det er en ledig plass på listen.

Hvem har rett til fastlege?

Fastlegeordningen gjelder alle som er folkeregistrert og som har status som bosatt i en av norges kommuner.

Generelt har ikke personer med D-nummer rett til fastlege, men unntak av følgende:

 • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
 • NATO personell med D-nummer, og deres familie

Fastlegeordningen er frivillig, det er derfor mulig å velge å ikke ha en fastlege om du ønsker det. Det er også mulig å velge seg en fastlege i en annen kommune enn kommunen du bor i. Du har uavhengig av valg av fastlege rett til øyeblikkelig hjelp.

Fastlege for studenter

Dersom du er student ved høyskole eller universitet og har betalt semesteravgift kan du (og dine barn) benytte fastleger som er tilknyttet helsetjenesten ved universitetet eller høyskolen.

Hvordan bytte fastlege?

Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du selv finne fastlegen du ønsker å bytte til på HelseSmart.no eller på helsenorge.no. Se her for mer informasjon om å bytte fastlege.

Hva kan fastlegen hjelpe deg med?

Fastlegen er en allmennlege som har avtale med kommunen. Fastlegen har ansvaret for alle allmennlege oppgaver for sine pasienter, i kontorets åpningstid. Når kontoret er stengt må du kontakte legevakten.

Fastlegen har i utgangspunktet ansvaret for allmennlegeoppgaver innen fysisk sykdom (somatikk), psykisk helse og rus for alle innbyggere på sin liste.

Fastlegen har også i utgangspunktet plikt til å prioritere de personene som er på fastlegens liste foran andre pasienter, med unntak av øyeblikkelig hjelp henvendelser.

Du trenger ikke henvisning for å komme til fastlegen

Det er ikke nødvendig med henvisning dersom du skal ha time hos fastlegen. Fastlegen vil undersøke, behandle og eventuelt henvise deg videre uten henvisning.

Fastlegen lagrer din pasient journal

Din journal hos fastlegen er din leges notater i forbindelse med dine legetimer hos fastlegen. I tillegg lagrer fastlegen svar i fra sykehus, spesialister og andre helseinstitusjoner i din journal.

Innsyn i journalen er det bare helsepersonell som er involvert i utredning eller behandling av deg, og du selv som har. Du kan få utskrift av journalen mot et lite gebyr.

Hva koster undersøkelse hos fastlegen?

Ved undersøkelse eller behandling hos fastlegen dekker det offentlige det aller meste av utgiftene, men oftest må du behandle en mindre egenandel. Egenandelen teller med i opptjening til frikort for egenandelstak 1.

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt:

 • Dagtid: 152,- Kveldstid: 257,-

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin:

 • Dagtid: 201,- Kveldstid: 305,-

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt:

 • Dagtid: 205,- Kveldstid 328,-

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin:

 • Dagtid: 204,- Kveldstid: 363,-

Hvem trenger ikke betale egenandel hos fastlegen?

Enkelte personer trenger ikke betale egenandel ved time hos fastlegen, dette gjelder:

 • barn under 16 år
 • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
 • personer som har vedtak om yrkesskade fra NAV
 • gravide på svangerskapskontroll
 • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom (for eksempel klamydia og gonore).

Hvordan kan HelseSmart.no hjelpe deg med å velge fastlege?

HelseSmart.no gir deg oversikt over alle fastleger og fastlegekontorer i Norge. Her finner du fastlegens navn, kontaktinformasjon, alder, kjønn og yrkeserfaring. I tillegg har alle brukerne av HelseSmart.no muligheten til å gi anbefalinger om fastleger de har god erfaring med, og å legge inn opplevd ventetid til time hos fastlegen.

HelseSmart.no kan derfor hjelpe deg med å velge fastlegen som kan være best for deg.

Sist oppdatert: 21. Sep. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
ANNONSE