ANNONSE

Hepatitt A

Hepatitt A er en betennelse i leveren som skyldes infeksjon med hepatitt A viruset

Viruset er ikke spesielt vanlig i Norge, men forekommer først og fremst hos stoffmisbrukere, menn som har sex med menn og ved reiser til utlandet.

Hepatitt A kan gi plagsomme symptomer, men er i motsetning til hepatitt B og hepatitt C vanligvis ikke farlig.

Hepatitt A
Illustrasjon: Hepatitt A
Sist oppdatert: 3. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Symptomer ved hepatitt A

Omtrent halvparten av de som smittes vil ikke få symptomer på sykdommen. Den andre halvparten får symptomer ca 1 måned etter smittetidspunktet. Typiske symptomer inkluderer:

 • Sykdomsfølelse og redusert allmenntilstand
 • Slapphet og tretthet
 • Feber
 • Magesmerter, spesielt smerter i øvre høyre del av magen er, der hvor leveren befinner seg
 • Gulsott
 • Hudkløe
 • Mørk urin og lys avføring

Den akutte infeksjonen med viruset oppstår gjerne en måned etter smittetidspunktet og varer vanligvis 2-3 uker. Det er ikke uvanlig å oppleve tretthet, slapphet og nedsatt energi i et par måneder etter de akutte symptomene.

(Litteratur)

Hvordan smitter hepatitt A?

Hepatitt A viruset er uvanlig i Norge, men er svært utbredt i enkelte deler av verden hvor man har dårlige sanitære forhold og dårlig hygiene. Dette gjelder spesielt deler av Afrika, ASIA og Sør Amerika.

Hepatitt A viruset kan overføres fra person til person ved kontakt, men oftest via avføring til munn, såkalt fekal-oral-smitte. De vanligste smittemåtene er dersom du:

 • spiser mat tilbredt av en smittet person som ikke har hatt tilstrekkelig god hånd hygiene
 • drikker vann som inneholder viruset, dette gjelder også isbiter
 • spiser rå fisk som inneholder viruset
 • kommer i nærkontakt med en som er smittet
 • har seksuell kontakt med en som er smittet. Seksuell smitte av hepatitt A viruset er derimot ikke den vanligste smitteformen, og ses spesielt hos menn som har sex med menn.
 • er sprøytenarkomane og smitter gjennom injeksjonsutstyr

Personer som er smittet med viruset er smittsom 2-3 uker før og ca en uke etter de får symptomer på sykdommen.

(Litteratur)

Når bør du kontakte lege?

Dersom du har symptomer på hepatitt A, bør du kontakte lege. Også dersom du har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt smittet med viruset, men enda ikke har symptomer, er det lurt å kontakte lege. Tidlig behandling kan nemlig gjøre at du unngår å bli syk.

Dersom du er i risikosonen for å bli smittet, bør du kontakte lege for å bli vaksinert.

Testen for hepatitt A gjøres ved blodprøve som påviser antistoffer mot viruset.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av hepatitt A

Dersom du mistenker at du kan ha blitt smittet av viruset, kan du få behandling enten med en dose av vaksinen mot hepatitt A eller ved antistoffer. Slik behandling kan gjøre at du slipper å bli smittet selv om du har vært utsatt for viruset.

Dersom du først blir smittet av viruset finnes ingen spesifikk behandling som kurerer deg, men sykdommen går over av seg selv i løpet av noen uker til et par måneder. I mellomtiden er det viktig at man ikke utsetter leveren for økt belastning, det vil si at man unngår å drikke alkohol og er forsiktig med medisiner som kan belaste leveren (for eksempel paracet).

Et fåtall blir såpas medtatt under infeksjonen at de må legges inn på sykehus. Den viktigste behandlingen på sykehus er å sørge for at man får i seg nok væske og næring.

(Tjenester / behandlinger)

Hepatitt A vaksine

Hepatitt A vaksinen gis til alle som skal reise til områder av verden hvor forekomsten av viruset er høy. Vaksinen gis også til alle som befinner seg i nærmeste omkrets til en som er smittet for å unngå videre spredning av viruset.

Vaksinen gir god beskyttelse mot smitte. Etter to doser oppnår man livslang beskyttelse (immunitet).

Se her for mer informasjon om vaksine.

(Tjenester / behandlinger)

Mulige komplikasjoner

I motsetning til ved hepatitt B og hepatitt C gir hepatitt A ikke risiko for kronisk sykdom, skrumplever og leverkreft.

I svært sjeldne tilfeller kan man utvikle alvorlig leverbetennelse, men dette ses stort sett bare hos personer som fra før er kronisk og alvorlig syke av andre årsaker.

Hvordan forebygge mot smitte med hepatitt A?

Dersom du skal reise til en del av verden hvor forekomsten av hepatitt A viruset er høy bør du vaksinere deg på forhånd.

Det er alltid lurt med god hygiene, spesielt i forbindelse med matlaging.

Hepatitt A kan smitte ved seksuell kontakt. Dersom man har tilfeldig sex bør man bruke kondom for å unngå å bli smittet både av hepatitt A og av andre kjønnssykdommer.

(Litteratur)
ANNONSE