ANNONSE

Fornyelse av førerkort

Fornyelse av førerkort er nødvendig med regelmessige intervall.

Når og hvor ofte du må fornye førerkortet, avhenger av om du har førerkort for lette klasser eller tunge klasser. I tillegg må du fornye førerkortet etter at du fyller 75 år.

Fornyelse av førerkort
Illustrasjon: Fornyelse av førerkort
Sist oppdatert: 5. Apr. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Når må du fornye førerkortet?

Fornyelse av førerkortet må gjøres med bestemte tidsintervall dersom du ønsker å beholde gyldigheten av både førerkortet og av førerett. Når du må fornye førerkortet, og hvor ofte dette er nødvendig, avhenger derimot av en rekke faktorer. For å få en best mulig oversikt over når du må fornye førerkortet, kan det være lurt å skille mellom kravene som gjelder for såkalte lette klasser og for tunge klasser. I tillegg gjelder spesielle regler dersom du ønsker å fornye førerkort etter fylte 75 år.

Dette bestemmer når du må fornye førerkortet:

 • Lett klasse (bil, moped, motorsykkel, traktor, snøscooter)
 • Tunge klasser (lastebil, minibuss, lastebil)
 • Fornyelse av førerkort etter fylte 75 år
(Tjenester / behandlinger)

Fornyelse av førerkortet for lette klasser

Førerkort for lette klasser inkluderer følgende kjøretøy:

 • Bil
 • Moped
 • Motorsykkel
 • Traktor
 • Snøscooter

Det har de senere årene blitt vedtatt tildels store endringer for kravene om fornyelse av førerkort for lette klasser. Fristen for å fornye førerkortet er avhengig av tidspunktet for når førerkortet ble utstedt:

 • Førerkort utstedt etter etter 19.01.2013. Fra og med denne datoen er førerkortet gitt en såkalt administrativ gyldighet på 15 år. Det vil si at du må fornye bilde og signatur må fornyes hvert 15. år.
 • Førerkort utstedt 01.01.1998 til og med 18.01.2013. Førerkort utstedt i denne perioden (rosa førerkort i bankkortstørrelse) må fornyes innen 01.01.2033.
 • Førerkort utstedt 01.04.1979 til og med 31.01.1997. Førerkort utstedt i denne perioden (stort rosa førerkort) må fornyes innen 01.01.2023.
 • Førerkort utstedt før 01.04.1979. Førerkort utstedt før denne datoen (grønn bok) må fornyes allerede innen 01.01.2020.

Dersom du ikke fornyrer førerkortet ditt innen fristene over, vil førerkortet gjøres ugyldig.

Slik fornyer du førerkortet for lette klasser

Møt opp på trafikkstasjonen innen gyldigheten på førerkortet utløper. Her må du ha med:

 • Ditt gamle førerkort
 • Gyldig identifikasjon

På trafikkstasjonen blir du bedt om å fylle ut en egenerklæring om helsen din. Dersom du har sykdommer eller plager som kan påvirke kjøreevnen din, må du ha helseattest for førerkort fra lege i tillegg til egenerklæringen.

(Tjenester / behandlinger)

Fornyelse av førerkort for tunge klasser

Førerkort for tunge klasser inkluderer følgende kjøretøy:

 • Minibuss
 • Buss
 • Lastebil

Også reglene for fornying av førerkort for tunge klasser er gjennomgått endringer de senere årene. Før 2008 hadde førerkort for tunge klasser 10 års varighet, men etter 10.09.2008 ble gydligheten redusert til 5 år. Det vil si at dersom du ønsker å bevare retten til å føre tunge kjøretøy, må du fornye sertifikatet hvert femte år. Dersom du er over 70 år, reduseres varigheten av førerkortet til 1 år om gangen.

Slik fornyer du førerkortet for tunge klasser

Dersom du ønsker å fornye retten til føring av tunge klasser, må du ha med følgende til trafikkstasjonen innen gyldigheten på førerkortet går ut:

 • Helseattest. Helseatteste for førerkort utstedes av fastlegen din eller annen lege. Helseattesten må ikke være eldre enn tre måneder for at den skal være gyldig.
 • Eventuelt synsundersøkelse. Ved behov for det, kan det være nødvendig med en synsattest.
 • Ditt gamle førerkort.
(Tjenester / behandlinger)

Fornyelse av førerkort etter 75 års alder

Dersom du ønsker å beholde muligheten til å kjøre bil etter 75 års alder, må du fornye sertifikatet med bestemte intervall:

 • Ved fylte 75 år: Dersom helsen er tilstrekkelig god, vil du få fornyet førerkortet inntil 3 år (til 78 års alder).
 • Etter fylte 78 år: Dersom helsen er tilstrekkelig god, vil du få fornyet førerkortet inntil maksimalt fylte 80 år.

Slik fornyer du førerkortet etter 75 år:

Dersom du ønsker å fornye sertifikatet etter fylte 75 år, må du ta med følgende på trafikkstasjonen:

 • Helseattest. Helseatteste for førerkort utstedes av fastlegen din eller annen lege. Helseattesten må ikke være eldre enn tre måneder for at den skal være gyldig.
 • Eventuelt synsundersøkelse. Ved behov for det, kan det være nødvendig med en synsattest.
 • Ditt gamle førerkort og gyldig identifikasjon.
ANNONSE