ANNONSE

Cyste på eggstokkene, Operasjon

Operasjon av cyster på eggstokkene er sjelden nødvendig da de fleste slike cyster er normale og går tilbake av seg selv etter noen få uker til måneder.

I mer sjeldne tilfeller kan slike cyster gi magesmerter, forstoppelse eller hyppig vannlatning. Ytterst sjelden kan cyster på eggstokkene være tegn på eggstokkreft. I slike tilfeller vil legen ofte anbefale operasjon.

Operasjonen gjøres ofte med såkalt kikkhullsoperasjon.

Cyste på eggstokkene, Operasjon
Illustrasjon: Cyste på eggstokkene, Operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Cyste på eggstokkene, Operasjon»

De aller fleste cyster på eggstokker gir ingen symptomer eller plager og vil gå tilbake av seg selv uten noen form for behandling. Et fåtall av cystene kan derimot gi plager hos pasienten og noen få vil også kunne gi mistanke om eggstokkreft.

Behandling av cyster som gir plager eller som gir mistanke om eggstokkreft er operasjon med laparoskopi. Laparoskopisk operasjon kalles også kikkhullsoperasjon hvor kirurgen operer inne i magen gjennom svært små snitt i bukveggen.

Fordelen med laparoskopi er at operasjonen gir mindre plager i etterkant og at man kommer seg raskere etter operasjonen.

I noen tilfeller, ved spesielt store cyster blant annet, vil det være nødvendig med åpen operasjon, også kalt laparotomi.

Les mer om cyste på eggstokkene!

ANNONSE