Del dette!
◄  ULTRALYD UNDERSØKELSE, UROLOG

Ultralyd urinblære, Urolog  

Ultralyd av urinblæren er en god måte å fremstille urinblæren på.

Ultralyd undersøkelsen kan påvise sykdommer i urinblæren slik som kreftsvulster, polypper og stein i urinblæren. I tillegg er ultralyd undersøkelsen nyttig dersom man skal vurdere om urinblæren klarer å tømme seg helt ved vannlatning.

Relaterte tjenester