ANNONSE

Artrose tommel, operasjon

Operasjon av tommel artrose er ofte nødvendig ved langtkommet slitasjegikt som ikke responderer på smertestillende medisiner og avlastning.

De vanligste operasjonsmetodene er såkalt seneinterponat og avstivning av tommelleddet.

Artrose tommel, operasjon
Illustrasjon: Artrose tommel, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Artrose tommel, operasjon»

Operasjonsmetoder ved artrose i tommelen

I tidlige stadier av tommelartrose vil ofte konservativ behandling med avlastning og smertestillende medisiner være tilstrekkelig for å redusere smerter og bevare funksjonen i tommelen.

Ved mer uttalt artrose kan det derimot ofte bli nødvendig med operasjon. De to viktigste hensiktene med operasjonen er å redusere smertene og bidra til økt styrke i tommelen.

Mer om artrose i tommelen

Operasjonsmetoder

Det finnes i prinsippet flere ulike operasjonsmetoder som kan benyttes ved artrose i tommelen. De to mest vanlige teknikkene er:

  • Avstivning av tommelleddet
  • Innsetting av sene (seneinterponat)

Avstivning av tommelleddet

I noen tilfeller kan avstivning av leddet (arthrodese) være den best egnede behandlingen. Ved denne metoden fjernes gjenværende bruskvev i leddet før benene i leddet føres sammen og festes til hverandre. Over tid vil da leddet gro sammen og smertene vil forsvinne. Ulempen med avstivning er at all bevegelighet i leddet opphører.

Seneinterponat

Den kanskje mest anvendte metoden er fjerne deler av nedslitt ben i tommelleddet og å sette inn en sene som støtdemper. Denne metoden kalles for seneinterponat på fagspråket. Fordelen med seneinterponat er at bevegeligheten og styrken i tommelen blir bedre enn før operasjonen.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan foregår operasjonen?

Operasjon av tommelartrose gjøres enten i narkose (hvor du sover undre inngrepet) eller med lokalbedøvelse hvor anestesilegen bedøver nervene som forsyner hånden og tommelen. Inngrepet gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag. Selve prosedyren tar vanligvis ca. 1 time.

Behandlingen utføres av ortoped som er spesialist i behandling av sykdommer i muskel og skjelettsystemet.

Etter operasjonen

Etter operasjonen er det vanlig at du får gips som skal ligge på i 4-6 uker. Det er gjerne lurt at du beveger litt i fingrene og albuen, men opptrening av tommelen og hånden starter ikke før gipsen fjernes.

Det er vanlig at du får henvisning til fysioterapeut eller håndterpeut for opptrening av tommelen.

ANNONSE