Erfaringer Rekonstruksjon brystvorte hos Akademikliniken Oslo Kirurgisk enhet

Sognsveien 70 a, Oslo
0.0 0 vurderinger
5 4 3 2 1
Ingen erfaringer.

Har du erfaring med Rekonstruksjon brystvorte hos Akademikliniken Oslo Kirurgisk enhet?
Gi din vurdering