ANNONSE

Pipelleprøve av livmoren Lenvik

Pipelleprøve er en undersøkelse hvor legen henter ut en vevsbit fra innsiden av livmoren. Vevsbiten hentes ut i forbindelse med gynekologisk undersøkelse, gjøres uten noen forberedelser og krever ikke narkose.

Pipelleprøven er en sikker metode som benyttes for å utelukke kreft i livmoren.

Pipelleprøve av livmoren
Illustrasjon: Pipelleprøve av livmoren
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Pipelleprøve av livmoren»

Hva er pipelleprøve?

Pipelleprøve er en undersøkelse hvor legen (gynekologen) henter ut en vevsprøve fra innsiden av livmoren. Prøven tas i forbindelse med gynekologisk undersøkelse og gjøres dersom legen har mistanke om sykdom i livmorhulen slik som livmorkreft.

Når tar man pipelleprøve?

Pipelleprøven henter ut en liten vevsbit i fra livmoren som kan analyseres av et laboratorium. Vevsprøven kan gi nyttig informasjon og forklare

  • Årsak til blødningsforstyrrelser som mellomblødninger, økte menstruasjonsblødninger eller blødning etter overgangsalderen
  • Funn ved ultralyd eller andre bildeundersøkelser som krever nærmere utredning.

Pipelleprøven kan med stor sikkerhet påvise eller utelukke kreft i livmoren.

(Litteratur)
Hvordan tas pipelleprøve?
Illustrasjon: Hvordan tas pipelleprøve?

Hvordan tas pipelleprøve?

Pipelleprøven tas under gynekologisk undersøkelse. Gyneologen vil føre et instrument kalt spekulum inn i skjeden for å få bedre oversikt over selve skjeden og livmorhalsen. Pipellen, som ser ut som et tynt plastikkstrå, føres så inn i skjeden, gjennom livmorhalsen og inn i livmorhulen. Vevsprøven tas ved hjelp av et lite sug i pipellen.

Akkurat når prøven tas kan du oppleve et lite ubehag, men de fleste klarer seg uten smertestillende.

Når kan man ikke ta pipelleprøve

Man bør ikke ta pipelleprøve dersom man er gravid eller dersom man har infeksjon eller pågående betennelse i bekkenorganene.

Forberedelser til pipelleprøve

Man trenger ikke gjøre noen forberedelser før prøven tas.

Komplikasjoner til pipelleprøve

De fleste opplever ingen spesielle plager etter pipelleprøven. Du kan gå rett på arbeid dersom du ikke har plager etter undersøkelsen. Noen opplever lette blødninger første døgnet i etterkant, så det kan være lurt å benytte bind i denne perioden. Det kan også være lurt å ikke ha samleie før slike blødninger har gitt seg.

I sjeldne tilfeller kan prøvetagningen gi infeksjon i bekkenet eller vedvarende blødning. Ved mistanke om dette bør du kontakte lege, slik som ved smerter i nedre deler av magen, feber eller vedvarende/økende blødninger.

ANNONSE