ANNONSE

Produktvurdering

På HelseSmart.no har du muligheten til å gi en tilbakemelding på helsetjenester som du har benyttet.

Ved å gi en tilbakemelding gir vi deg en mulighet å vise andre brukere av HelseSmart.no hvordan du opplevde behandlingen eller utredningen du mottok. Dette kan være til stor hjelp for andre som ser etter samme helsetjeneste!

Hvilke retningslinjer må du følge når du skal vurdere en helsetjeneste?

  1. Det er kun tillatt å gi vurdering av en helsetjeneste på HelseSmart.no dersom du faktisk har mottatt denne helsetjenesten. Du kan altså ikke gi vurdering basert på tredjepartsinformasjon.
  2. Vurderingen gjøres ved at du angir hvor mange stjerner du vil gi helsetjenesten. Du får samtidig mulighet til å skrive en begrunnelse for vurderingen, noe som kan være svært nyttig og hjelpsomt for dem baserer sitt valg av helsetjeneste på blant annet dine erfaringer. Her er det viktig at du tar med det som er positivt og gir konstruktiv tilbakemelding. Dersom du også har kritikk å komme med bør denne være saklig. HelseSmart.no aksepterer ikke personangrep eller støtende språkbruk.
  3. Du har kun mulighet til å gi tilbakemelding til helsetjenester eller fastleger som du ikke har personlig tilknytning til (familie, kollegaer, eier, nære venner etc.)

Tilbakemeldinger som ikke følger disse kriteriene blir ikke publisert.

Vi ønsker at du først og fremst skal gi tilbakemelding på hvordan du opplevde kvaliteten av helsetjenesten, service og resultatet av behandlingen eller utredningen. Ventetiden kan du vurdere separat, det samme gjelder dersom du ønsker å gi legen eller helsepersonellet som behandlet deg en anbefaling!

Hvordan gir du vurdering av en helsetjeneste på HelseSmart.no?

Dersom du har vært til en undersøkelse eller behandling som er registert på HelseSmart.no kan du i etterkant finne denne helsetjenesten hos klinikken du benyttet deg av, inne på HelseSmart.no. Du kan så gi din vurdering av denne helsetjenesten.

I tillegg til å angi hvor mange stjerner du vil gi helsetjenesten (fra 1-5) har du muligheten til å skrive litt som underbygger erfaringen du vil gi.

Hvorfor gi en tilbakemelding?

Når du gir en tilbakemedling av en helsetjeneste på HelseSmart.no kan den dersom den blir publisert ses av øvrige brukere av nettstedet. Din tilbakemelding hjelper dermed andre brukere av nettstedet som leter etter en trygg og god behandling, og dersom tilbakemeldingen er god hjelper den også klinikken som gav deg en god behandling!

Sist oppdatert: 21. Sep. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
ANNONSE