ANNONSE

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg er en rettighet som gir deg som pasient muligheten til å velge hvor din henvisning skal vurderes og hvor du skal få behandling.

Hva innebærer fritt behandlingsvalg?

Fritt behandlingsvalg er en rettighet som har erstattet fritt sykehusvalg. Denne rettigheten innebærer at dersom du har krav på nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten står du som pasient fritt til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen din skal vurderes ved, og senere hvor du skal behandles. Utredning og behandling ved fritt behandlingsvalg betales av staten, du betaler ikke noe eller eventuelt bare en mindre egenandel, selv om du velger å utredes og behandles hos en privat behandler med offentlig avtale.

Det er derimot ikke alle private virksomheter som har rett til å ta imot din henvisning for å vurdere om du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og det er ikke alle private virksomheter som kan velges som behandler. Dersom du velger en privat virksomhet må denne ha avtale med et av de regionale helseforetakene eller være godkjent med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven.

Fritt behandlingsvalg gjelder for utredning og behandling, men omfatter ikke helsehjelp ved øyeblikkelig hjelp situasjoner.

Hvordan går du frem om du skal benytte fritt behandlingsvalg?

1 - Henvisning

For å ha krav på fritt behandlingsvalg trenger du henvisning fra lege, oftest fra fastlegen din. Andre behandlere som private allmennleger og andre leger, manuellterapeut, psykolog og kiropraktor kan henvise deg til spesialist innen sine fagområder.

2 - Velg behandlingssted

Når du har fått en henvisning til spesialisthelsetjenesten står du som pasient fritt til å velge blant alle offentlige og mange av de private behandlingsstedene i Norge.

3 - Send henvisningen

Når du har valgt behandlingssted kan din behandler, for eksempel fastlegen, eller du selv sende henvisningen til dette behandlingsstedet. Det er viktig å være klar over at dersom du sender henvisningen til et behandlingssted som er utenfor din helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, vil henvisningen bli avvist.

4 - Vent på svar

Når behandlingsstedet har mottatt henvisnignen har du krav på å få vurdert henvisningen innen 10 dager. Du får da svar på om du har rett til utredning eller behandling hos spesialisthelsetjenesten. Ved mistanke om alvorlig sykdom skal du få svar enda raskere.

5 - Når du har fått svar

Etter at behandlingsstedet har vurdert din henvisning vil du motta et brev med svar.

Dersom du har rett til helsehjelp

Dersom behandlingsstedet som har vurdert søknaden din mener du har rett til helsehjelp får du informasjon om fristen for oppstart av utredning eller behandling.

Dersom du ikke har rett til helsehjelp

Dersom spesialisten som har vurdert din henvisning mener det ikke er grunnlag for at du har rett til helsehjelp vil du få avslag på henvisningen. Du kan klage på avslaget.

6 - Oppstart av utredning eller behandling

Nå starter utredningen eller behandlingen. Dersom du ikke kan møte er det viktig at du gir beskjed om dette i forkant, så slipper du å betale gebyr og andre kan få din time.

Helsetjenester med fritt behandlingsvalg på HelseSmart.no

Her kan du finne mer om hvilke helsetjenester og behandlingssteder som inkluderes i fritt behandlingsvalg. På HelseSmart.no kan du også sammenligne disse helsetjenestene og behandlingsstedene med helprivate helsetjenester.

Mer informasjon om fritt behandlingsvalg kan du også finne på Helsenorge.no

Sist oppdatert: 21. Sep. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
ANNONSE