ANNONSE

Reservasjon mot vurderinger

Dersom du ønsker å reservere deg mot at vurderinger av din klinikk og dine helsetjenester synliggjøres på HelseSmart.no må du kontakte oss på post@helsesmart.no

Er det lurt å reservere seg mot tilbakemeldinger?

HelseSmart.no ønsker at alle vurderinger av helse klinikker og helsetjenester som følger våre retningslinjer for produktvurdering synliggjøres for besøkende på nettsiden slik at publikum kan gjøre et mest mulig kvalifisert valg når de skal velge helsetjeneste og produkt.

Vi anbefaler sterkt mot å reservere seg mot tilbakemeldinger. Positive tilbakemeldinger gir åpenbart større sjanse for at besøkende ønsker å benytte din klinikk og dine helsetjenster. Derimot kan mindre positive tilbakemeldinger kan også være nyttig siden man gjerne kommer lengst med åpenhet, og siden tilbakemeldinger med forslag til forbedringer uansett kan være nyttige for din klinikk på litt lengre sikt.

Dersom din klinikk likevel ønsker å reservere seg mot at slike vurderinger synliggjøres for din klinikk og dens helsetjenester på HelseSmart.no må du kontakte oss på post@helsesmart.no

Sist oppdatert: 22. Sep. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
ANNONSE