ANNONSE

Rapporter feil

Dersom du oppdager informasjon på HelseSmart.no som du mener er feilaktig ønsker vi at du gir oss tilbakemelding om dette slik at vi kan utbedre eventuelle feil!

Hvordan kontakte oss dersom du oppdager informasjon som du mener ikke er korrekt?

HelseSmart.no jobber kontinuerlig med å oppdatere klinikkinfo og helsetjenester i sin database. For oss er det svært viktig at informasjonen som ligger ute er korrekt, både for brukerne (publikum), men selvsagt også for klinikkene som leverer helsetjenester! Det er derimot dessverre ikke til å unngå at noe av informasjonen kan være feilregistrert eller utdatert.

Dersom du oppdager utdatert eller feilaktig informasjon setter HelseSmart.no svært stor pris på om du gir oss tilbakemelding om dette, i så fall vil vi straks se på aktuelle data og rette opp feilen så raskt det lar seg gjøre!

Du kan gjerne kontakte oss på email (post@helsesmart.no)!

Sist oppdatert: 23. Sep. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
ANNONSE