Del dette!
◄  FOR KLINIKKER

Legge til, endre eller slette tjeneste  

HelseSmart.no jobber kontinuerlig med å oppdatere priser og tjenester slik at disse er korrekte og oppdaterte.

Dersom din klinikk har gjort endringer på deres helsetjenester og ønsker at HelseSmart.no straks skal oppdatere disse endringene ønsker vi at dere tar kontakt med oss på post@helsesmart.no, så skal vi straks utføre oppdateringen.

Slike endringer gjelder dersom deres klinikk har

  • opprettet nye helsetjenester dere vil vi skal registrere og gjøre tilgjengelig for alle brukerne på HelseSmart.no
  • endret pris på eksisterende tjenester
  • fjernet en helsetjeneste fra deres tilbud

Informasjonen vi ønsker om deres helsetjenester er

  • navnet på helsetjenesten
  • pris
  • estimert ventetid
  • evt. tilleggsinformasjon (nærmere beskrivelse av tjenesten, hva den inkluderer, evt. pristillegg)