ANNONSE

Redcord

Redcord stimula neurac er en behandlingsserie i Redcord slynger.

Behandling i Redcord slynger har til hensikt å bedre nevromuskulær kontroll, redusere smerter og øke styrken hos pasienten.

Alle fysioterapeuter som benytter Redcord produkter er sertifiserte for bruk av Redcord slynger.

Redcord
Illustrasjon: Redcord
Sist oppdatert: 27. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hvorfor Redcord stimula/neurac?

Behandling med Redcord stimula neurac er forsket på over flere år. Behandlingen bygger på at pasienten kan utføre kroppsbærende øvelser med gradvis økende belastning.

I tillegg utsettes kroppen for kontrollert vibrasjon, blant annet med den nye modellen Redcord Stimula+, som har til hensikt å øke nevromuskulær kontroll og bedre muskelfunksjon.

Fordeler med Redcord stimula slyngetrening

 • Treningen er svært fleksibel og passer for alle, uansett alder og funksjonsnivå
 • Man kan trenge hele kroppen med bare få øvelser
 • Redcord slyngetreningen er lett å tilpasse og er skånsom for utøver

Redcord stimula / neurac behandling kan benyttes for å

 • forebygge skade
 • redusere smerter
 • øke muskelstyrken
 • gi større fleksibilitet
 • øke muskelaktiveringen
 • øke leddsansen

Redcord Stimula+

Redcord Stimula+ utsetter kroppen for vibrasjoner for å øke muskelaktiveringen i kroppen. Redcord stimula + sender ut vibrasjoner gjennom Redcord slyngebehandlingen, til utvalgte områder av kroppen.

Hensikten med Redcord Stimula+ er:

 • Muskelaktivering: Vibrering kan øke muskelaktivering, spesielt innenfor ett frekvensområdet som dette apparatet muliggjør.
 • Smertetilstander: Smerte kan best påvirkes ved bruk av høyere vibrasjonsfrekvenser. Redcord Stima+ har et bredt spekter med høye frekvsenerr og ulike energinivåer.
 • Tilfeldig vibrasjonsmønster: Ved et tilfeldig vibrasjonsmønster blir det vanskeligere for det nevromuskuløre system å venne seg til stimuleringen. Apparatet har flere programmesom kan gi tilfeldige vibrasjonsmønster med ulike energinivå og ulike frekvensområder.
ANNONSE