Helsesmart.no > Jordmor > Svangerskapskontroll og gravid ultralyd, Jordmor > Ultralyd for gravide, Jordmor > Tidlig ultralyd, Jordmor
Sist oppdatert: 03.05.2016         T397

Tidlig ultralyd, Jordmor hos Sunnmøre MR klinikk

Tidlig ultralyd, Jordmor
Pris fra kr 1.100,-
Ventetid: 14 dager

Tidlig ultralyd til og med uke 19
Inkl usb minnepenn

Tidlig ultralyd hos jordmor er ultralyd undersøkelse hos jordmor av gravide de første 12 ukene av graviditeten. Tidlig ultralyd utføres enten transabdominalt eller vaginalt.

Hva er tidlig ultralyd hos jordmor

Tidlig ultralyd hos jordmor er ultralyd undersøkelse av gravide de første 12 ukene av graviditeten. Tidlig ultralyd hos jordmor utføres enten transabdominalt eller vaginalt. 

Hva får man undersøkt ved tidlig ultralyd hos jordmor

Alle gravide i Norge får tilbud om ultralyd i uke 18. Tidlig ultralyd tilbys derimot per i dag ikke av det offentlige helsevesenet.

Mange ønsker likevel å få de første bildene av barnet og høre hjertet som slår.

Ultralyd undersøkelsen er helt ufarlig for mor og barn og jordmoren gir gjerne en forklaring på hva man ser underveis.

Hjertelyden

Lyden av hjerteslagene ved ultralyd undersøkelse kalles gjerne hjertelyden. Det er betryggende å kunne se at hjertet til barnet slår og dette er et sikkert tegn på at barnet lever. 

Spesielt er dette viktig dersom man har opplevd en blødning fra skjeden eller dersom man har gjennomgått spontanabort ved tidligere svangerskap. 

Termindato

Det vil alltid være en usikkerhet og termindato når man bruker dato for første dag i siste menstruasjon for beregning av svangerskapslengde. Dette er spesielt vanskelig hos kvinner med uregelmessig menstruasjonssyklus.

En korrekt anslåelse av svangerskapslengde vil være viktig dersom det på et senere tidspunkt i svangerskapet oppstår noe man lurer på siden da kan være greit å ha et sikkert utgangspunkt.

Estimering av termindato kan gjøres ved tidlig ultralyd hos jordmor, men den endelige termindatoen settes gjerne ved rutineultralyd i uke 18. Det mest nøyaktige målet for svangerskapslengde ved tidlig ultralyd gjøres ved å måle lengden på fosteret, såkalt CRL (crown rump length). Dette gir en god nøyaktighet helt innenfor 3-5 dager.

Ligger fosteret i livmoren?

Ved mistanke om at fosteret ligger utenfor livmoren, også kalt ekstrauterin graviditet eller graviditet utenfor livmoren, vil tidlig ultralyd kunne utelukke eller bekrefte denne tilstanden.

Antall foster

Mange foreldre er nysgjerrige på om det er ett barn i magen eller om det kan bli tvillinger eller flere. Omtrent 2 % av alle fødsler i Norge er faktisk tvillingfødsler.

De fleste av tvillingfødslene er toeggede tvillinger.

Ved noen svangerskap kan man få mistanke om tvillingsvangerskap, spesielt dersom kvinnen er blitt gravid ved kunstig befruktning (IVF), dersom det er flere tvillingfødsler i familien til kvinnen og dersom livmoren virker større enn man forventet ved svangerskapskontroll. 

Identifisere svangerskap som trenger tettere oppfølgning

Enkelte svangerskap kan profittere på litt tettere oppfølgning. Slike svangerskap er blant annet tvillingsvangerskap og flerling svangerskap, dersom man skulle oppdage en graviditetssekk som er mindre enn man skulle forvente eller dersom hjertefrekvensen til fosteret er unormal. 

De aller fleste av også disse svangerskapene vil gå som normalt og ende i en normal fødsel med et normalt barn, men man vil gjerne anbefale å følge svangerskapet litt tettere for å gi økt trygghet gjennom graviditeten.

Tidlig ultralyd utføres i tillegg til hos jordmor også hos gynekolog og røntgenlege.

Tjenesten tilbys av

Sunnmøre MR klinikk

Tlf: 70 15 36 90
Les mer
Andre tilbydere
Klinikk Bedre Helse fra kr 850,-
Helsehuset Kongsberg fra kr 1.350,-
Hamar Gynekologi fra kr 990,-
Oslo Jordmor- og Ultralydklinikk AS fra kr 1.000,-
Austad Diagnostikk Førde fra kr 990,-
Ultralydjordmødrene fra kr 800,-
3D baby fra kr 850,-
Fem Jordmødre fra kr 600,-
Din Jordmor fra kr 600,-
Ultraportalen fra kr 1.000,-
Austad Diagnostikk Stavanger fra kr 590,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.