Helsesmart.no > Bildediagnostikk > Røntgen > Røntgen thorax dykkerattest
Sist oppdatert: 28.04.2016         T167

Røntgen thorax dykkerattest hos Aleris Røntgen Bodø

Røntgen thorax dykkerattest
Pris fra kr 1.600,-
Ventetid: 1 dager

Utstedelse av helseattest for yrkesdykkere kan gjøres av leger med autorisasjon for å utstede slik attest. Yrkesdykkeren må ha årlig helseundersøkelse.

Blant undersøkelsene inkluderes blant annet røntgen av lungene (i tillegg til blant annet EKG, måling av blodtrykk, arbeidsbelastningstest, vurdering av syn og hørsel, blodprøver, urinprøve).

Røntgen av brysthulen og lungene gir informasjon om lungevevet og størrelsen på hjertet.

Røntgen thorax dykkerattest (røntgen hjerte og lunger) kan påvise lungebetennelse, KOLS og hjertesvikt

Røntgen thorax dykkerattest (røntgen hjerte og lunger) er en av de aller vanligste røntgen undersøkelser. Røntgen thorax fremstiller lungene, hjertet og ribbeina. Mange røntgen thorax undersøkelser som utføres viser normale lunger og normalt stort hjerte. Noen av de vanligste sykdommene eller tilstandene man fremstiller ved røntgen thorax er

  • områder i lungen med infeksjon (lungebetennelse/pneumoni eller bronkitt)
  • kraftige / stuvede lungekar ved hjertesvikt
  • væske i brysthulen (pleuravæske)
  • forstørret hjerte (som kan ses ved hjertesvikt)
  • emfysem forandringer ved KOLS
  • ribbeinsbrudd
  • spredning av kreft til lungene
  • sammenklappet lunge ved pneumothorax.

Røntgen thorax dykkerattest (røntgen hjerte og lunger) er en grov undersøkelse av lunger og hjertet

Røntgen thorax er en grov undersøkelse av lunger og hjertet, det vil si at man kan ikke påvise små forandringer som små svulster i lungene, små områder i lungene med lungebetennelse eller begynnende emfysemforandringer ved KOLS. For findiagnostikk er CT thorax en bedre undersøkelse. Røntgen thorax har derimot svært lav stråledose og er en rask og enkel undersøkelse å gjennomføre som gir mye verdifull informasjon.

Mer om røntgen

Røntgenundersøkelser er mye brukt innen diagnostikk i dagens medisin. Det finnes flere typer røntgenundersøkelser, inkludert vanlig ordinær røntgen undersøkelse (som røntgen thorax eller røntgen håndledd), røntgenundersøkelse under gjennomlysning og mer avanserte undersøkelser som CT (computer tomografi). 

Røntgenstrålene ble oppdaget av Conrad Røntgen i 1895. Conrad Røntgen oppdaget raskt at røntgenstrålene kunne brukes til å fremstille skjelettets til levende mennesker og siden den gangen har røntgenstrålene vært mye benyttet til å fremstille vev og organer innen medisin.

Ved vanlig, konvensjonell røntgenundersøkelse dannes bildene på følgende måte: Et bilderør skyter røntgenstråler/elektroner mot en røntgenfilm. Røntgenstrålene sverter filmen slik at den blir mørk. Pasienten eller deler av pasienten som skal undersøkes plasseres mellom røntgenrøret og filmen. Ulike deler av pasientens kropp hindrer røntgenstrålene i ulik grad fra å treffe røntgenfilmen bak pasienten. Dette gjør deller av røntgenfilmen blir lysere enn andre deler og det dannes et bilde av pasientens vev på røntgenskjermen bak pasienten. For eksempel vil pasientens skjelett endre røntgenstrålene i svært stor grad fra å trenge gjennom til skjermen bak pasienten, mens pasientens lunger som er fulle av luft vil endre røntgenstrålene i mindre grad.

Konvensjonelle røntgenundersøkelser brukes i dag innen medisin først og fremst til avbildning av brysthulen med hjerte og lunger (røntgen thorax) og pasientens skjelett som røntgen ankel og røntgen håndledd.

Tjenesten tilbys av

Aleris Røntgen Bodø

Tlf: 02343
Les mer
Andre tilbydere
Aleris Frogner fra kr 1.750,-
Aleris Røntgen Bergen fra kr 1.600,-
Aleris Røntgen Lillestrøm fra kr 1.600,-
Aleris Røntgen Lillesand fra kr 1.600,-
Aleris Røntgen Trondheim fra kr 1.600,-
Aleris Røntgen Sarpsborg fra kr 1.600,-
Aleris Røntgen Oslo fra kr 1.600,-
Aleris Røntgen Porsgrunn fra kr 1.600,-
Unilabs Røntgen Bergen pris ?
Aleris Røntgen Stavanger fra kr 1.600,-

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.