Helsesmart.no > Bildediagnostikk > Røntgen > Røntgen spiserør og magesekk
Sist oppdatert: 28.01.2018         T104

Røntgen spiserør og magesekk hos Unilabs Røntgen Bergen

Røntgen spiserør og magesekk
Ukjent pris
Ventetid: 1 dager

Ved Røntgen ØVD undersøkes spiserør og magesekk ved hjelp av røntgenstråler og kontrast.

Pasienten svelger kontrast under undersøkelsen for å bedre fremstille spiserøret og magesekken.

Røntgen ØVD gir informasjon om svelgfunksjonen og peristaltikken (bevegelsen) til spiserøret og kan oppdage utposninger og kreft i spiserør og magesekken.

Hvorfor utføres røntgen av spiserøret og magesekken?

Før gastroskopien ble utviklet, hvor legen kan undersøke innsiden av spiserøret og magesekken ved hjelp av et kamera som føres inn via munnen, var røntgen av spiserøret og magesekken (også kalt røntgen ØVD), en svært viktig måte å påvise sykdom i spiserøret og magesekken.

I dag blir røntgen ØVD mindre brukt enn tidligere, men undersøkelsen benyttes fremdeles hos pasienter hvor man ikke får gjennomført gastroskopi, og til undersøkelse av bevegeligheten (peristaltikken) i spiserøret og magesekken. 

Vanlige indikasjoner for røntgen øvd er:

  • Ved mistanke om sykdom i spiserøret, magesekken eller tolvfingertarmen, men hvor man ikke kan utføre gastroskopi
  • Ved mistanke om nedsatt bevegelighet i spiserøret. Dette kan avsløres når man ser på passasje av kontrasten som pasienten svelger.
  • Utposninger eller åpninger i spiserør og magesekken kan være nærmest hårtynne og vanskelig å oppdage ved gastroskopi, men disse lar seg ofte fremstille godt ved røntgen ØVD siden kontrasten pasienten svelger finner veien også gjennom små åpninger.

Hvordan foregår røntgen av spiserøret og magesekken?

Spiserøret (øsofagus) frakter det vi spiser og drikker videre ned mot magesekken (ventrikkelen). I ventrikkelen tilføres saltsyre og fordøyelen av maten tiltar. Magesekken fungerer også som et reservoar for maten før den fraktes videre til første delen av tynntarmen (tolvfingertarmen).

Røntgen ØVD står for røntgen av øsofagus (spiserøret), ventrikkelen (magesekken) og duodenom (tolvfingertarmen.

Røntgen ØVD utføres under gjennomlysning, det vil si at røntgenlenge som utfører undersøkelsen ser på spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen "live" mens den jobber og beveger seg. I tillegg drikker pasienten gjerne kontrast som gjør at man bedre får fremstilt anatomien og eventuelle sykdommer som sårdannelser, nedsatt bevegelsesevne (nedsatt peristaltikk) eller svulster. 

Mer om røntgen

Røntgenundersøkelser er mye brukt innen diagnostikk i dagens medisin. Det finnes flere typer røntgenundersøkelser, inkludert vanlig ordinær røntgen undersøkelse (som røntgen thorax eller røntgen håndledd), røntgenundersøkelse under gjennomlysning og mer avanserte undersøkelser som CT (computer tomografi). 

Røntgenstrålene ble oppdaget av Conrad Røntgen i 1895. Conrad Røntgen oppdaget raskt at røntgenstrålene kunne brukes til å fremstille skjelettets til levende mennesker og siden den gangen har røntgenstrålene vært mye benyttet til å fremstille vev og organer innen medisin.

Ved vanlig, konvensjonell røntgenundersøkelse dannes bildene på følgende måte: Et bilderør skyter røntgenstråler/elektroner mot en røntgenfilm. Røntgenstrålene sverter filmen slik at den blir mørk. Pasienten eller deler av pasienten som skal undersøkes plasseres mellom røntgenrøret og filmen. Ulike deler av pasientens kropp hindrer røntgenstrålene i ulik grad fra å treffe røntgenfilmen bak pasienten. Dette gjør deller av røntgenfilmen blir lysere enn andre deler og det dannes et bilde av pasientens vev på røntgenskjermen bak pasienten. For eksempel vil pasientens skjelett endre røntgenstrålene i svært stor grad fra å trenge gjennom til skjermen bak pasienten, mens pasientens lunger som er fulle av luft vil endre røntgenstrålene i mindre grad.

Konvensjonelle røntgenundersøkelser brukes i dag innen medisin først og fremst til avbildning av brysthulen med hjerte og lunger (røntgen thorax) og pasientens skjelett som røntgen ankel og røntgen håndledd.

Tjenesten tilbys av

Unilabs Røntgen Bergen

Tlf: 21000800
Les mer
Andre tilbydere
Medi 3 Kristiansund * fra kr 245,-
Helse Nord Trøndelag, Bildediagnostikk Sykehuset Namsos * fra kr 245,-
St. Olavs Hospital, Røros Sykehus * fra kr 245,-
Diakonhjemmet Sykehus * fra kr 245,-
Helsehuset Kongsberg * fra kr 245,-
Molde sjukehus Lab/radiologi * fra kr 245,-
Harstad Sykehus – Radiologi * fra kr 245,-
Lovisenberg Diakonale Sykehus * fra kr 245,-
Sykehuset Innlandet, Elverum * fra kr 245,-
Helgelandssykehuset, Mo i Rana * fra kr 245,-
Sykehuset Telemark, Notodden * fra kr 245,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.