Helsesmart.no > Bildediagnostikk > Bryst undersøkelse > Mammografi
Sist oppdatert: 17.07.2016         T9473

Mammografi hos Bildediagnostikk Sykehuset Levanger

Mammografi
* Pris fra kr 245,-
Ventetid: 70 dager

*) OBS! Prisen gjelder kun ved bruk av refusjon. For refusjon kreves henvisning.

Mammografi er røntgen undersøkelese av brystet hos kvinner for å diagnostisere brystkreft.

Mammografi hos friske pasienter gjøres som helsekontroll, også kalt screening. Hensikten med mammografi screening er å oppdage eventuell sykdom som brystkreft på et tidligere stadium, for å øke overlevelse av sykdommen.

Hos kvinner med symptomer fra ett eller begge bryst gjøres klinisk mammografi for å utrede symptomene nærmere. 

Mammografi helsekontroll gjøres for å oppdage eventuell kreftsykdom på et tidlig stadium

Mammografi er en røntgen undersøkelse av brystene. Mammografi gjøres enten som screening (helsekontroll) eller som klinisk mammografi.

Mammografi screening er røntgen undersøkelse av brystene hos antatt friske personer, det vil si kvinner uten symptomer på sykdom i brystene. Hensikten med mammografi screening er å oppdage eventuell sykdom i brystet på et tidligere stadium, hvor overlevelsen er bedre.

I Norge tilbys mammografi screening til alle kvinner mellom 50 - 70 år. Alle norske kvinner får innkalling til mammografi screening annenhvert år i denne perioden.

Mammografi screening har gjort at stadig flere tilfeller brystkreft oppdages på et tidlig tidspunkt, hvor overlevelsen for brystkreft er høyere enn når sykdommen er utviklet seg lengre.

Brystkreft som ikke har rukket å vokse seg stor eller spre seg, har bedre prognose enn brystkreft som oppdages på senere stadier.

Hvordan utføres mammografi screening?

Ved mammografi screening tar radiografen to bilder av hvert bryst og kvinnen kan så reise hjem.

Røntgenlegen tolker bildene på et senere tidspunkt. Dersom bildene ser fine ut, som de gjør i de aller fleste tilfeller, får kvinnen brev om at alt såg bra ut.

Dersom det er noe på bildene som bør utredes nærmere kalles kvinnen inn igjen for tilleggsbilder og gjerne ultralyd, eventuelt med vevsprøve.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, 1 av 10 kvinner rammes i løpet av livet

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer ca 3 000 kvinner i Norge per år. I løpet av livet får ca en av ti kvinner brystkreft. Ca 15 menn får brystkreft i Norge per år. En stor andel av kvinnene som får brystkreft i Norge får stilt diagnosen ved mammografi screening, de har altså ikke hatt symptomer på kreft når diagnosen stilles.

Behandlingen av brystkreft er operasjon hvor enten hele brystet fjernes (mastektomi) eller deler av brystet fjernes (brystbevarende operasjon). Hos noen gis supplerende cellegift og eller stråling. De fleste som behandles for brystkreft får ikke spredning av sykdommen. Hos de som rammes av spredning skjer dette via lymfebanene eller blodet, først og fremst til skjelettet, lever og lunger.

Overlevelsen ved brystkreft i Norge er i dag nærmere 80 % 15 år etter diagnosen stilles. For tidlige stadier er overlevelsen 99 %.

Røntgenundersøkelser som mammografi er mye brukt i dagens medisin for å fremstille spesielt hjerte og lunger, skjelettet og bryster

Røntgenundersøkelser er mye brukt innen diagnostikk i dagens medisin. Det finnes flere typer røntgenundersøkelser, inkludert vanlig ordinær røntgen undersøkelse (som røntgen thorax eller røntgen håndledd), røntgenundersøkelse under gjennomlysning og mer avanserte undersøkelser som CT (computer tomografi). 

Røntgenstrålene ble oppdaget av Conrad Røntgen i 1895. Conrad Røntgen oppdaget raskt at røntgenstrålene kunne brukes til å fremstille skjelettets til levende mennesker og siden den gangen har røntgenstrålene vært mye benyttet til å fremstille vev og organer innen medisin.

Ved vanlig, konvensjonell røntgenundersøkelse dannes bildene på følgende måte: Et bilderør skyter røntgenstråler/elektroner mot en røntgenfilm. Røntgenstrålene sverter filmen slik at den blir mørk. Pasienten eller deler av pasienten som skal undersøkes plasseres mellom røntgenrøret og filmen. Ulike deler av pasientens kropp hindrer røntgenstrålene i ulik grad fra å treffe røntgenfilmen bak pasienten. Dette gjør deller av røntgenfilmen blir lysere enn andre deler og det dannes et bilde av pasientens vev på røntgenskjermen bak pasienten. For eksempel vil pasientens skjelett endre røntgenstrålene i svært stor grad fra å trenge gjennom til skjermen bak pasienten, mens pasientens lunger som er fulle av luft vil endre røntgenstrålene i mindre grad.

Konvensjonelle røntgenundersøkelser brukes i dag innen medisin først og fremst til avbildning av brysthulen med hjerte og lunger (røntgen thorax) og pasientens skjelett som røntgen ankel og røntgen håndledd. 

Tjenesten tilbys av

Bildediagnostikk Sykehuset Levanger

Tlf: 74098000
Les mer
Andre tilbydere
Molde sjukehus Lab/radiologi * fra kr 245,-
Haugesund Sjukehus, Røntgen * fra kr 245,-
Medi 3 Ålesund pris ?
Aleris Røntgen Bergen * fra kr 245,-
UNN, Narvik Sykehus - Radiologi * fra kr 245,-
Sykehuset Østfold, Kalnes, Røntgen * fra kr 245,-
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen * fra kr 245,-
Nordlandssykehuset, Bodø, Røntgen * fra kr 245,-
Stavanger universitetssjukehus, Røntgen * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Lillestrøm * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Gjøvik * fra kr 245,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.