Helsesmart.no > Bildediagnostikk > Bryst undersøkelse > Klinisk mammografi
Sist oppdatert: 03.07.2016         T147
ANNONSE

Klinisk mammografi hos Aleris Røntgen Bergen

Klinisk mammografi
* Pris fra kr 245,-
Ventetid: 9 dager

*) OBS! Prisen gjelder kun ved bruk av refusjon. For refusjon kreves henvisning.

Klinisk mammografi er røntgen undersøkelese av brystet hos pasienter som har symptomer fra ett eller begge bryst.

Vanligste symptomet fra brystet er en nyoppdaget kul eller antatt vekst av en kjent kul i brystet.

Selv om kul i brystet alltid må undersøkes og utredes nærmere er det viktig å huske at de fleste kuler i brystet er godartede.

Klinisk mammografi er røntgen undersøkelse for å utelukke brystkreft

Mammografi er en røntgen undersøkelse av brystet. Mammografi gjøres enten som screening eller som klinisk mammografi. Mammografi screening innebærer røntgen av brystene hos antatt friske personer. Klinisk mammografi er røntgen undersøkeles av pasienter som har symptomer fra ett eller begge bryst. 

Vanligste symptomet fra brystet er en nyoppdaget kul eller antatt vekst av en kjent kul i brystet. Selv om kul i brystet alltid må undersøkes og utredes nærmere er det viktig å huske at de fleste kuler i brystet er godartede. Vanligvis vil en ny kul i brystet vise seg å være kjertelvev, fibrøst vev eller vanncyster. Andre godartede forandringer i brystet som kan føles som en kul er fibroadenomer (bindevevsknuter), fettnekrose og betennelse.

Andre årsaker til å få utført klinisk mammografi undersøkelse er nyoppstått væsking / sekresjon fra brystvorten, kul i armhulen eller konturendring i brysthuden.

Klinisk mammografi gjøres for å utelukke brystkreft

Klinisk mammografi gjøres når pasienten har symptomer som kan gi mistanke om kreftsykdom i brystet. Risikoen for brystkreft er derfor noe høyere i en slik situasjon, enn når mammografi utføres som ren helsekontroll eller screening.

Ved klinisk mammografi supplerer man derfor gjerne mammografi undersøkelsen med ultralyd og ofte også ultralydveiledet vevsprøve for å utelukke brystkreft.

Undersøkelsen gjøres av radiolog (røntgenlege) som er spesialist i bildediagnostikk. 

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, 1 av 10 kvinner rammes i løpet av livet

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer ca 3 000 kvinner i Norge per år. I løpet av livet får ca en av ti kvinner brystkreft. Ca 15 menn får brystkreft i Norge per år. En stor andel av kvinnene som får brystkreft i Norge får stilt diagnosen ved mammografi screening, de har altså ikke hatt symptomer på kreft når diagnosen stilles.

Behandlingen av brystkreft er operasjon hvor enten hele brystet fjernes (mastektomi) eller deler av brystet fjernes (brystbevarende operasjon). Hos noen gis supplerende cellegift og eller stråling. De fleste som behandles for brystkreft får ikke spredning av sykdommen. Hos de som rammes av spredning skjer dette via lymfebanene eller blodet, først og fremst til skjelettet, lever og lunger.

Overlevelsen ved brystkreft i Norge er i dag nærmere 80 % 15 år etter diagnosen stilles. For tidlige stadier er overlevelsen 99 %.

Røntgenundersøkelser som mammografi er mye brukt i dagens medisin for å fremstille spesielt hjerte og lunger, skjelettet og bryster

Røntgenundersøkelser er mye brukt innen diagnostikk i dagens medisin. Det finnes flere typer røntgenundersøkelser, inkludert vanlig ordinær røntgen undersøkelse (som røntgen thorax eller røntgen håndledd), røntgenundersøkelse under gjennomlysning og mer avanserte undersøkelser som CT (computer tomografi). 

Røntgenstrålene ble oppdaget av Conrad Røntgen i 1895. Conrad Røntgen oppdaget raskt at røntgenstrålene kunne brukes til å fremstille skjelettets til levende mennesker og siden den gangen har røntgenstrålene vært mye benyttet til å fremstille vev og organer innen medisin.

Ved vanlig, konvensjonell røntgenundersøkelse dannes bildene på følgende måte: Et bilderør skyter røntgenstråler/elektroner mot en røntgenfilm. Røntgenstrålene sverter filmen slik at den blir mørk. Pasienten eller deler av pasienten som skal undersøkes plasseres mellom røntgenrøret og filmen. Ulike deler av pasientens kropp hindrer røntgenstrålene i ulik grad fra å treffe røntgenfilmen bak pasienten. Dette gjør deller av røntgenfilmen blir lysere enn andre deler og det dannes et bilde av pasientens vev på røntgenskjermen bak pasienten. For eksempel vil pasientens skjelett endre røntgenstrålene i svært stor grad fra å trenge gjennom til skjermen bak pasienten, mens pasientens lunger som er fulle av luft vil endre røntgenstrålene i mindre grad.

Konvensjonelle røntgenundersøkelser brukes i dag innen medisin først og fremst til avbildning av brysthulen med hjerte og lunger (røntgen thorax) og pasientens skjelett som røntgen ankel og røntgen håndledd. 

Tjenesten tilbys av

Aleris Røntgen Bergen

Tlf: 22434343
Les mer
Andre tilbydere
Aleris Røntgen Lillestrøm * fra kr 245,-
Tromsø Universitetssykehus - Radiologi * fra kr 245,-
Sykehuset i Vestfold, laboratorier og radiologi, Tønsberg * fra kr 245,-
Haugesund Sjukehus, Røntgen * fra kr 245,-
Stavanger universitetssjukehus, Røntgen * fra kr 245,-
Molde sjukehus Lab/radiologi * fra kr 245,-
Sykehuset Telemark, Skien * fra kr 245,-
Nordlandssykehuset, Bodø, Røntgen * fra kr 245,-
Akershus universitetssykehus * fra kr 245,-
Sykehuset Innlandet, Hamar * fra kr 245,-
Drammen sykehus * fra kr 245,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.