Helsesmart.no > Øyelege > Grå stær > Grå stær, behandling > Grå stær, flerstyrke linse
Sist oppdatert: 20.12.2015         T685

Grå stær, flerstyrke linse hos Orbita Øyelegesenter

Grå stær, flerstyrke linse
Pris fra kr 49.800,-
Ventetid: 5 dager

Pris gjelder begge øyne

Behandling av grå stær med flerstyrke linse gjør at man ofte ikke trenger lesebriller etter operasjonen siden flerstyrke linser gjør at man ser godt på både nært holdt og lengre avstand.

Ved grå stær er øyets naturlige linse blitt uklar. Denne uklarheten i linsen kan være medfødt, men skyldes oftest aldersforandringer i linsen. I tillegg til alder er arv, diabetes, røyking og røntgenstråler risikofaktorer for å utvikle grå stær.

Grå stær symptomer

Symptomene ved grå stær er gradvis utvikling av nedsatt syn både på nært- og langt hold. Ofte kan man få en opplevelse av tåkesyn og i noen tilfeller dobbeltsyn.

Grå stær diagnose

Diagnosen grå stær stilles ved at legen undersøker øyet med gjennom et oftalmoskop hvor uklarhetene i netthinnen kommer frem. Diagnosen stilles oftes hos allmennlege, ved tvil om diagnosen kan det være aktuelt med nærmere undersøkelse hos spesialist (øyelege).

Grå stær behandling

De aller fleste som rammes av grå stær trenger ingen behandling, men for de som trenger behandling er den eneste effektive måten kirurgisk behandling.

Man erstatter da øyets naturlige linse med en ny, kunstig linse. Trygdens satser inkluderer innsetting av en standard enstyrke linse (monofokal) dersom behandlingstilbyder har refusjon (offentlig avtale) og pasienten har henvisning fra lege. Hos behandlingstilbyder uten refusjon betaler pasienten hele beløpet selv. Styrken på linsen tilpasses individuelt slik at mange klarer seg uten avstandsbrille etter operasjonen. Man trenger dermed ofte kun en lesebrille.

Det finnes imidlertid også flerstyrke linser (bifokale og multifokale linser) som kan settes inn hos egnede pasienter. De fleste av pasientene som får slike linser vil se godt både på kort og lang avstand og kunne klare seg helt uten briller etter behandling. Bifokale og multifokale linser dekkes imidlertid ikke av det offentlige selv ved behandling hos øyelege med offentlig avtale, pasienten må derfor evt. betale et ekstra mellomlegg på ca 6 000 kroner om man ønsker slike linser.

Pasienter med skjeve hornhinner (astigmatisme) vil kunne ha glede av linser som også korrigerer noe av- eller hele denne skjevheten (toriske linser). Skal man ha toriske linser blir det et ytterligere pristillegg uavhengig om man skal ha monofokal torisk linse eller multifokal torisk linse. Pristillegg torisk linse hos behandler med refusjon/offentlig avtale: ca 3 000 - 6 000 nok

Pristillegg til egenandel ved multifokal linse hos behandler med refusjon/offentlig avtale: ca 6 000 nok

Pristillegg til egenandel ved multifokal og torisk linse hos behandler med refusjon/offentlig avtale: ca 12 000 nok

Etterstær etter grå stær

Etterstær er en komplikasjon etter operasjon ved grå stær hvor det oppstår uklarheter i den innsatte kunstige linsen. Letterstær er vanligvis enkelt å behandle med laser (YAG-laser) hos øyelege.

Tjenesten tilbys av

Orbita Øyelegesenter

Tlf: 47779222
Les mer
Andre tilbydere
Øyelegesenteret i Tromsø * fra kr 6.500,-
Ifocus Øyeklinikk * fra kr 6.500,-
Sørlandet sykehus, Arendal * fra kr 6.500,-
Drammen sykehus * fra kr 6.500,-
Drammen Øyelegesenter AS * fra kr 6.500,-
Øyeoperasjoner AS * fra kr 6.500,-
Nordlandssykehuset somatikk, Bodø * fra kr 6.500,-
Mjøskirurgene * fra kr 6.500,-
Sykehuset Innlandet, Lillehammer * fra kr 6.500,-
Øyelege Sigmund Birkeland * fra kr 6.500,-
Ålesund sjukehus * fra kr 6.500,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.